Zvolte si oblast:

Centrum Dětské Knihy České

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 4. 8. 2023 13:00
  • Doplněna pozvánka na workshopy s umělci
  • Aktualizace odkazu na webové stránky

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuCentrum Dětské Knihy České
Internetové stránky projektu

Webové stránky:

Sociální sítě:

Číslo projektuKU-CA2-029
Realizátor projektu

Knižní stezka k dětem, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Magikon Forlag (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: menšiny, děti a mládež, umělci

Pozvánky na akce a tiskové zprávy:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 298 229 Kč

Schválený grant

4 768 406 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Smyslem projektu je zřízení Centra Dětské Knihy České (dále jen "CDKČ") a jeho provoz s využitím know-how plynoucích z uzavřeného partnerství s norským partnerem, nakladatelstvím Magikon. Cílem projektu, resp. posláním CDKČ je podpora dětského čtenářství a gramotnosti včetně šíření kvalitní dětské literatury vzniklé díky propojení umělců z řad spisovatelů a ilustrátorů.

Umělcům bude zprostředkována možnost vydání nových dětských literárních děl vzniklých v rámci tvůrčích dílen a společných networkingových tvůrčích dílen za asistence zkušených dramaturgů.

Výběr literárních děl k vydání zajistí odborná rada sestávající se ze zaměstnanců CDKČ, tedy zkušených knižních a časopiseckých redaktorů i marketingových profesionálů. Vydaná literární díla budou následně prezentována a šířena mezi širokou veřejností, především pak mezi cílovou skupinu dětí vč. dětí z dětských domovů, a to formou autogramiád, autorských čtení a křtů nových děl v prostorách CDKČ a na festivalu Děti Čtete?!, který dlouhodobě provozuje žadatel Knižní stezka k dětem, z.s.

Projekt si mj. klade za cíl vytvořit strategii pro práci s dětským publikem a její následnou implementaci v rámci realizace aktivit pro děti - workshopů, dílen, tematických pořadů a autorských čtení. Projekt zvýší kvality českých umělců, zlepší podmínky pro tvůrčí práci a rozvoj čtenářství u dětí a mládeže včetně dětí a mládeže pocházejících z dětských domovů.