Zvolte si oblast:

Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVnitřní věci
Název projektuZvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech
Číslo projektuNF-MV-PDP-001-2020
Realizátor projektu

Policejní prezidium ČR

Partner projektu z donorského státu

DELTA - Jednotka rychlého nasazení Norské policejní služby

Status

Termín realizace projektu: 1.7.2020 - 30.4.2024

Další informace

Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu

32 014 077 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vyšší odborná schopnost policistů v rámci boje proti organizovanému zločinu. Dále vytvoření 3 nových vzdělávacích programů týkajících se oblasti lidských práv, prevence kriminality a zvýšení efektivity policejního systému, které se stanou součástí školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. Projekt podpoří posilování a zlepšování schopností a dovedností policie a příslušných pracovníků veřejné správy, kteří se zabývají neustále se měnící bezpečnostní situací, rostoucí agresivitou, národní a mezinárodní trestnou činností. V rámci projektu jsou zařazeny také aktivity, které proběhnou s policisty vysoce specializovaného elitního útvaru rychlého nasazení (ÚRN) s partnerem z donorského státu.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

  • školení pracovníků policie a veřejné správy, soudců, pracovníků inspektorátu životního prostředí, subjektů územní samosprávy a zástupců nevládních organizací a akademické obce,
  • vzdělávací aktivity zaměřené na schopnost eliminovat potenciální rizika organizovaného zločinu, zejména pro členy ÚRN,
  • školení školitelů v následujících programech: lidská práva, prevence a boj proti národní a mezinárodní trestné činnosti, zvyšování účinnosti policejního systému a jeho výkonu,
  • setkání policie, nevládních organizací, akademické obce, obcí, zranitelných obětí, pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, státních zástupců,
  • společná cvičení a výměna zkušeností mezi ÚRN a DELTA (norský partner) týkající se rukojmí a oblasti CBRN.