Zvolte si oblast:

AND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuAND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem
Číslo projektuKU-CB2-012
Realizátor projektu

Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.

Partner projektu z donorského státu

European Association of Independent Performing Arts (mezinárodní organizace)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2022 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, organizace občanské společnosti, umělci

Webové stránky: https://www.andcr.cz/projekty/

Sociální sítě: www.facebook.com/andcr.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 461 102 Kč

Schválený grant

1 314 991 Kč ( 90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je zaměřený na vybudování profesionálního zázemí oborové organizace Asociace nezávislých divadel ČR (AND ČR) a rozvíjení mezinárodní spolupráce a výměny know how v rámci European Association of Independent Performing Arts (EAIPA). Cílem projektu je zvýšit odbornost představitelů AND ČR i zástupců členských organizací, vizibilitu organizace a na základě diskuse v mezinárodním kontextu vytvořit argumentační bázi pro jednání se státní správou a samosprávou.

AND ČR vznikla v roce 2016, za dobu šesti let se stala významnou organizací na poli kulturní advokacie. Rada AND ČR se věnuje komunikaci se státní správou a samosprávou v oblasti strategických dokumentů a legislativy a zároveň řešení konkrétních potřeb členských organizací. Činnost AND ČR je založena na dobrovolnické bázi, kdy členové Rady AND ČR či zástupci členských organizací vstupují do jednání vyžadujících vysokou odbornost.

V rámci každoročních Valných hromad budou probíhat pro zástupce členské základny semináře / školení, zaměřená na vzdělání a rozvoj praktických dovedností. Na poli mezinárodní spolupráce se AND ČR angažuje jako jeden ze zakládajících členů EAIPA, v rámci níž komunikuje a spolupracuje na aktuálních tématech evropské kulturní politiky, sdílí zkušenosti s ostatními členy a členskými organizacemi, podílí se na sběru dat o nezávislém sektoru v EU.

V rámci tohoto projektu uspořádá AND ČR webinář EAIPA na téma Aktuální podmínky umělecké práce v ČR a EU a dále konferenci EAIPA Strategický a legislativní rámec kultury v ČR a EU. Tyto aktivity budou veřejně přístupné a výstupy z nich budou zveřejněny na online platformách i písemnou formou.