Zvolte si oblast:

Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2023
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuCentrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě
Číslo projektuKU-CA1-007
Realizátor projektu

"tranzit.cz"

Partner projektu z donorského státu

Kunsthall Oslo (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2021-04/2023

Další informace

Cílová skupina: Univerzity/výzkumné instituce, Muzea (a další instituce výtvarného umění), Media

Webové stránky: https://matterof.art/cz/projekty/centrum-a-periferie

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 693 420 Kč

Schválený grant

5 100 000 Kč (90%)

Stručné shrnutí projektu:

Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě představují novou platformu, kterou společně organizují tranzit.cz a Kunsthall Oslo. V rámci tohoto projektu pozveme osm umělců a umělkyň především z České republiky, Slovenska, ale i dalších zemí, aby skrze koncept kulturní pouště zkoumali a vytvořili díla reflektující vztahy mezi centry a periferiemi.

Kulturní poušť je obvykle definována jako místo, které se vyznačuje výrazným nedostatkem různorodosti a pestrosti nabídky kulturních aktivit a malým zájmem o intelektuální a uměleckou činnost. My ale chápeme tento pojem jako nástroj, který umožňuje zkoumat, co různé skupiny lidí (různého pohlaví, třídy a rasy) chápou jako kulturu, která je pro ně smysluplná, a jak chápou nebo rozpoznávají situaci, ve které cítí, že tato „kultura“ chybí. Kulturní poušť tak pro nás není konkrétní místo, ale označuje perspektivu konkrétních komunit na dosažitelnost kulturních statků. Je to nástroj k prozkoumání toho, jak různé socioekonomické procesy (např. gentrifikace, revitalizace, strategie státního financování umění) ovlivňují způsoby, kterými se objevují a mizí kulturní pouště.

Po dobu trvání projektu uspořádáme rezidence pro umělce, kteří budou pro projekt vytvářet nová umělecká díla, vrcholem projektu pak bude výstava v Galerie hlavního města Prahy. Součást doprovodného programu bude série podcastů a a veřejné workshopy spolu se sociology, urbanisty, architekty, umělci či aktivisty. Projekt vyvrcholí výstavou v létě 2022. Jedná se o spolupráci zahrnující tranzit.cz, Galerii hlavního města v Praze a Kunsthall Oslo.