Zvolte si oblast:

Centrum pro umění a ekologii UMPRUM

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuCentrum pro umění a ekologii UMPRUM
Internetové stránky projektu

https://www.umprum.cz/

Číslo projektuKU-CH2-011
Realizátor projektu

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Partner projektu z donorského státu

CAN – Concerned Artists Norway (Norsko)

Partner projektu z ČR

Muzeum romské kultury

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: umělci, veřejnost, studenti

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 636 107 Kč

Schválený grant

4 879 250 Kč (87 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit v objektu kulturní nemovité památky (bývalého ateliéru B. Kafky) se zahradou nové Centrum pro umění a ekologii UMPRUM (dále CUEU), které bude otevírat důležité otázky současnosti – kromě ekologie a udržitelnosti i témata inkluze a péče o veřejný prostor.

Se zvyšujícími se požadavky na ekologičnost umělecké tvorby a se stoupajícím povědomím o klimatické změně vnímá projekt jako zásadní vytvořit místo, ve kterém se budou zájemci o těchto tématech vzdělávat, nacházet příklady dobré praxe a zároveň budou mít možnost si je vyzkoušet skrze workshopy.  CUEU bude kreativním ostrovem, který si uvědomuje své napojení na okolní dění a aktivně na něj reaguje tvorbou vizí a konkrétních realizací. Projekt nabízí unikátní oživení kulturní památky, která se stane centrem na pomezí muzea, galerie, vzdělávacího a komunitního centra a permakulturní zahrady s možností relaxace.

Projekt je realizován v partnerství se dvěma institucemi. S norskou uměleckou iniciativou CAN, mající dlouholetou zkušenost s multioborovou diskuzí a tvorbou. Ve společném dialogu  lze najít způsob jak témata udržitelnosti a inkluze zavést v rámci výuky a akcí pro veřejnost. S Centrem Romů a Sintů, vznikajícím v těsném sousedství, budou organizace společně formulovat, co mají obě Centra společné a jak objekty smysluplně, ekologicky a inkluzivně využít. UMPRUM nabídne Centru Romů a Sintů uměleckou perspektivu.