Zvolte si oblast:

Výzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuVýzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie
Internetové stránky projektu

http://www.core-project.cz/

Číslo projektuTO01000306
Realizátor projektu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS
CondAlign

 

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 12/2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

33 256 659 Kč

Schválený grant

30 277 027 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vývoj průlomové ekonomicky efektivní povrchové úpravy výkonnostních bipolárních desek pro palivové články a elektrolyzéry založené na inovativním kompozitním materiálu na bázi polymeru plněného elektronově vodivými částicemi.

Plnivo je distribuováno v polymeru v kontrolované struktuře. Cíle bude dosaženo splněním následujících kroků:

  • vyrobit povlaky založené na polymerní fázi vykazující vysokou vodivost (≥ 100 S cm-1) a nízký kontaktní odpor (palivový článek < 10 mΩ cm-2; elektrolyzér < 20 mΩ cm-2);
  • optimalizovat geometrii distribučních kanálů pomocí matematické simulace;
  • dosáhnout stabilního výkonu v reálném prostředí palivového článku a elektrolyzéru;
  • vyhodnotit ekonomický přínos navrženého řešení.