Zvolte si oblast:

Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuPilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku
Internetové stránky projektu

https://co2-spicer.geology.cz/en

Číslo projektuTO01000112
Realizátor projektu

Česká geologická služba

Partner projektu z donorského státu

NORCE

Partner projektu z ČR

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
MND a.s.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2020 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

68 645 700 Kč

Schválený grant

61 231 434 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu CO2-SPICER je připravit pilotní projekt ukládání CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu Zar-3 na jv. Moravě do stádia připravenosti k realizaci.

Ke splnění tohoto cíle byl stanoven soubor dílčích cílů:

  • sestavení trojrozměrného geologického modelu úložného komplexu;
  • realizace dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 do úložiště s využitím různých scénářů;
  • zhodnocení geomechanických a geochemických vlastností úložného komplexu;
  • posouzení rizik spojených s ukládáním CO2 do úložiště;
  • zpracování monitorovacího plánu úložiště;
  • zpracování scénářů pro další etapy realizace záměru, včetně projektu úložných zařízení;
  • posílení česko-norské spolupráce v oblasti CCS.