Zvolte si oblast:

Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací (web, sociální sítě)
  • Aktualizace informací (sociální sítě)

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuImplementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním
Číslo projektuZD-ZDOVA1-019
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

ADHD Samtökin (Island)
The Arctic University of Norway - UiT RKBU Nord (Norsko)
Voksne for Barn (Adults for Children) (Norsko)

Partner projektu z ČR

E-clinic

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2021 – 08/2023

Další informace

Cílová skupina:

  • děti a dospívající 6 – 18 let zasaženi duševním onemocněním rodičů/pečovatelů
  • rodiče/pečovatelé s jakýmkoliv duševním onemocněním

Webové stránky: www.childtalks.cz

Sociální sítě: https://www.facebook.com/ChildTalks-CZ-106631571935859/

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 810 395,50 Kč

Schválený grant

14 810 395,50 Kč

Stručné shrnutí projektu:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s partnery do ČR přinese a ověří zahraniční metodiku ChildTalks+, která podporuje duševní zdraví dětí a dospívajících z rodin zasažených duševní nemocí rodičů. Podle současných výzkumů žije v rodinách s duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě.informoval o současné architektuře, urbanismu a souvisejících oborech formou odborných analýz, komentářů, esejů a dalších adekvátních formátů.

Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů způsobenou jejich duševním onemocněním, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. Studie ukazují úzkou souvislost mezi duševním onemocněním rodičů a zvýšeným výskytem psychických obtíží u jejich dětí. Udávána je nižší školní úspěšnost, rizikové chování, zvýšené riziko závislostí na psychoaktivních látkách, nižší socioekonomický statut. Jedná se tedy o vysoce rizikovou skupinu dětí, které nebyla v českém prostředí dosud věnována pozornost.

Cílem ChildTalks+ je předejít rozvoji psychopatologie u těchto dětí, adekvátně k věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc. ChildTalks+ byl vyvinut v roce 2008 v Holandsku, zaveden a testován v Portugalsku a Norsku. Obsahuje 4 strukturovaná sezení s terapeutem. Prostřednictvím zdravotnických, sociálních a školských zařízení nabídneme účast v projektu 80 rodinám z ČR s dětmi ve věku 6 – 18 let, ve kterých jeden nebo oba rodiče trpí jakýmkoliv duševním onemocněním.

Specializace partnerů (české neziskové organizace E-clinic, z.ú. a islandské ADHD Association) nám umožňuje další rozvoj metodiky a přizpůsobení specifickým okruhům obtíží poruch příjmu potravy a ADHD v dospělosti. S metodikou mohou pracovat, po proškolení norským partnerem Voksne for Barn, zdravotní sestry, psychiatři, psychologové, adiktologové, speciální pedagogové či sociální pracovníci. Účinnost ChildTalks+ na zlepšení duševního zdraví dětí ověříme studií, na základě výzkumného návrhu The Arctic University of Norway.