Zvolte si oblast:

Optimised expanders for small-scale distributed energy systems

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuOptimised expanders for small-scale distributed energy systems
Internetové stránky projektu

https://dexpand.cz/en/

Číslo projektuTO01000160
Realizátor projektu

České vysoké učení technické v Praze

Partner projektu z donorského státu

SINTEF Energi AS
Norwegian University of Science and Technology

 

Partner projektu z ČR

GT-Progres

Status

Předpokládaná doba realizace: 10 / 2020 - 4 / 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

40 868 849 Kč

Schválený grant

37 211 941 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt bude zkoumat možnosti a aplikovatelnost perspektivních expandérů pro organický Rankinův cyklus (ORC), které budou založeny na turboexpandérech a lamelovém expandéru (RVE) s výkonovým rozsahem 1-50 kW.

V závislosti na třech případových studiích (mikrokogenerace, využití odpadního tepla, nízkoteplotní geotermální aplikace) budou navrženy (a optimalizovány), postaveny a otestovány tři expandéry (RVE a dvě impulzní turbíny, s inovativní koncepcí) pro dvě pracovní látky ORC. Geometrie a experimentální data vč. nenávrhových stavů budou sumarizovány a publikovány pro urychlení průmyslového vývoje i akademického výzkumu v expandérech v tomto oboru. Mapování vhodnosti a parametrů jednotlivých uvažovaných expandérů v uvažovaném rozsahu aplikací a výkonů bude provedeno a publikováno.