Zvolte si oblast:

Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony terbia-161.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuÚčinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony terbia-161.
Internetové stránky projektu

https://electtra.cz/

Číslo projektuTO01000074
Realizátor projektu

České vysoké učení technické v Praze

Partner projektu z donorského státu

Oslo University Hospital
Institute for energy technology

 

Partner projektu z ČR

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1 / 2021 - 4 / 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

37 994 070 Kč

Schválený grant

33 896 177 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem řešení projektu je výzkum a vývoj nových radiofarmak na bázi terbia-161 a jeho nových vektorech pro cílenou terapii nádorových onemocnění.

Tento nuklid se výhodně přeměňuje emisí nízkoenergetických beta- částic a gama záření a umožňuje tak i tomografickou diagnostiku a sledování průběhu terapie. Díky tomu je tak možné lépe cílit na jednotlivé rakovinné buňky, mikrometastázy, či celé nádory zejména v časných stádiích, což by mělo zajistit vyšší účinnost léčby.

Mezi konkrétní cíle projektu patří jak výroba nuklidu Tb-161 v relevantním množství, tak i jeho nosičů pro cílenou terapii (viz výsledky projektu). Spolupráce mezi českými a norskými partnery s bohatými zkušenostmi ve výzkumu a vývoji i s komercionalizací výsledků tak má všechny předpoklady k dosažení vytyčených cílů.