Zvolte si oblast:

Posílení platformy Česká obec hudební, z.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuPosílení platformy Česká obec hudební, z.s.
Číslo projektuKU-CB2-014
Realizátor projektu

Česká obec hudební, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2022 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: Umělci, studenti, podnikatelé

Webové stránky: https://www.ceskaobechudebni.cz/fondy-ehp

Sociální sítě:

www.instagram.com/zazivouhudbu/?hl=cs

https://www.facebook.com/zazivouhudbu/about/?ref=page_internal

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 394 694 Kč

Schválený grant

1 255 224 Kč ( 90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt reaguje na aktuální situaci spojenou s negativními dopady epidemie COVID-19 na hudební průmysl. Cílem projektu je nejen vzdělávání zástupců našich členských organizací v oblasti kulturního podnikání, ale také posílení naší organizace a zvýšení efektivity při mapování hudebního průmyslu, jeho propagace a obhajoba zájmů a potřeb zástupců jednotlivých segmentů.

Česká obec hudební, z. s. zastřešuje asociace působící v jednotlivých sektorech hudebního průmyslu a hájí zájmy kulturních aktérů, čímž se snaží o posílení hudebního průmyslu ČR a vytvoření platformy konkurenceschopné v kontextu mezinárodního měřítka.

Realizací projektu dojde k rozvoji a posílení naší organizace formou obsazení pozic "Hudební tajemník", "Fundraiser" a "PR manažer" s cílem zvýšit efektivnost při mapování hudebního sektoru a jeho propagace, včetně komunikace se státní správou, institucemi i médii. Projekt rovněž přispěje k posílení dovedností a kompetencí v oblasti kulturního podnikání prostřednictvím vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na právo, financování, management a PR pro zástupce celkem 20 organizací, které jsou členy České obce hudební, z. s. a které zastupují kulturní aktéry v jednotlivých oblastech hudebního sektoru.