Zvolte si oblast:

Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuVyužití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích
Internetové stránky projektu

http://rotate.ibot.cas.cz

Číslo projektuTO01000132
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Partner projektu z ČR

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

26 775 103 Kč

Schválený grant

25 105 642 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu ROTATE je podpořit biologickou rozmanitost organismů vázaných na tradiční formy hospodaření v lesích (výmladkové, vrškové hospodaření, odstraňování listového opadu) v podmínkách střední a severní Evropy.

Spolupráce odborníků z několika disciplín a výměna zkušeností mezi zahraničními partnery zajistí překonání existujících bariér, které brání zavádění poznatků do praxe. Výstupy budou zpracovány formou vědeckých publikací, workshopů a konferencí a formou schválené metodiky, která bude reflektovat potřeby aplikačních garantů.

Počítá se s širším transferem do praxe a s udržitelností i po skončení projektu, což bude zajišťovat několik aplikačních garantů. Součástí výstupů bude monitoring vybraných skupin organismů a zajištění dlouhodobé péče o vybrané lokality.