Zvolte si oblast:

Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuPřirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie
Internetové stránky projektu

https://www.ig.cas.cz/en/naspmon-project-website/

Číslo projektuTO01000198
Realizátor projektu

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

Iceland GeoSurvey (ÍSOR)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

38 428 863 Kč

Schválený grant

35 006 583 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cíle jsou:

a) nové pochopení fyzikálních procesů, které se podílí na vzniku zemětřesení se speciálním důrazem na roli fluid, geotermální provoz a tektonické pohyby,

b) aplikace výsledků k rozvinutí zásad pro podzemní práce v seismicky aktivních oblastech,

c) testování a vývoj seismických metod jako nástroj pro prospekci v geotermálním průzkumu,

d) rozvoj a posílení vědeckých schopností výzkumných institucí zúčastněných zemí.

Zájmová oblast na Islandu se vyznačuje trvalou seismickou aktivitou vznikající v důsledku širokého spektra geodynamických procesů a lidské činnosti, jako jsou pohyby tektonických desek na riftu, vulkanismus, aktivně využívané hydrotermální oblasti čerpáním/injektáží.

Výsledky jsou přenositelné i do jiných oblastí s potenciálními geotermálními zdroji a mikrozemětřeseními.