Zvolte si oblast:

Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 4. 2023
  • Aktualizace informací
  • Oprava odkazu

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuEdukačně terapeutické centrum VFN v Praze
Číslo projektuZD-ZDOVA1-017
Realizátor projektu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2021 – 03/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a dospívající s duševním onemocněním

Webové stránky:

https://www.vfn.cz/odbornici/veda-a-vyzkum/evropske-granty-vfn/edukacne-terapeuticke-centrum-vfn-v-praze/
https://www.facebook.com/VFNPraha

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 530 385 Kč

Schválený grant

14 530 385 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Centra dorostové a vývojové psychiatrie na Psychiatrické klinice VFN v Praze jsme zaměřili na podporu multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících rozšířením programu denního stacionáře, zkvalitněním ambulantní péče a vzděláváním multidisciplinárního týmu i rodičů a dalších pečujících osob.

Centrum nyní poskytuje především denní terapeutický program v rámci Denního stacionáře, který je ojedinělým zařízením pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. Ambulantní část Centra zajišťuje propuštěným pacientům ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči. V současnosti má Centrum omezené prostory, které nelze plnohodnotně využívat, místnosti mají více účelů a nejsou vybaveny. Program v zahradách kliniky je omezen, protože jsou využívány dalšími skupinami dospělých pacientů.

Prostory nejsou bezpečně zajištěny ani vybaveny a aktivity vyžadují vyšší počet terapeutů. Postrádaná jsou místa pro terapii, relaxaci a pohybové aktivity v přírodním prostředí. Sportovně terapeutická relaxační zahrada a venkovní učebna umožní realizovat program v maximálním rozsahu, s ohledem na potřebu soukromí a motivaci.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče. Přizpůsobíme programy individuálním potřebám dospívajících s obtížemi v oblasti duševního zdraví. Odbornost, profesionalita a schopnost vcítění, je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi pacientem, jeho rodičem a zdravotníkem. V rozšířeném týmu zdravotníků se zaměříme multidisciplinární přístup a vzdělávání formou podpory a tréninků. Pro 8 diagnostických okruhů vytvoříme edukační příručky a informační letáky pro rodiče a pečovatele o děti a dospívající. Zorganizujeme interaktivní semináře navazující na edici edukačních brožur pro zdravotníky a nezdravotníky, kteří se podílí na péči o děti a adolescenty. Uspořádáme konferenci pro odbornou veřejnost. Aktualizujeme a doplníme Doporučené postupy psychiatrické péče u dětí a dospívajících. Projekt není realizován v rámci partnerství.