Zvolte si oblast:

2015

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2015.

ilustrace

Aktualizováno

Konference Mokřady v zemědělské krajině

V Českých Budějovicích se ve dnech 11.-16. října konala konference s názvem Mokřady v zemědělské krajině: současný vývoj a perspektivy v Evropě.

Vydáno

Dotace pro obce a EHP a Norské fondy

Brněnské Eurocentrum uspořádalo dne 18. listopadu 2015 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně další z řady seminářů s názvem Dotace pro obce.

Vydáno

4. Výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009-2014

Dne 15. října 2015 proběhlo 4. Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorských zemí. Na jednání byli také přítomni zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vydáno

Sdělení k dodržování změn způsobilých výdajů projektů 7F

V rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 vydává MŠMT sdělení k dodržování limitů rozpočtu a možnosti přesunů schválených způsobilých výdajů mezi položkami v příloze č. 2 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.

Vydáno

Analýza bilaterálních vztahů

Národní kontaktní místo bude v následujících měsících realizovat Analýzu bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí.

Aktualizováno

Příspěvky expertů z Protikorupční konference jsou již ke stažení

Dle plánu proběhly ve dnech 20. - 21. října 2015 v rámci konference s názvem „Vývojové trendy v potírání korupce, praní špinavých peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti v Evropě“ všechny panely zaměřené na dílčí témata protikorupční politiky.

Vydáno

Co víme o vzácných onemocněních?

Jeden z projektů právě podpořený Norskými fondy, se zabývá problematikou vzácných nemocí. Projekt s celým názvem „Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole“ má za cíl rozšiřovat povědomí o vzácných a často i úplně neznámých chorobách.

Vydáno

Změna v Nařízeních o implementaci FM EHP a Norska 2009-2014

Na základě předchozí konzultace s Národními kontaktními místy zemí čerpajících finanční prostředky z EHP a Norských fondů byly provedeny změny v Nařízení o implementaci FM EHP 2009-2014 a v Nařízení o implementaci FM Norska 2009-2014.

Vydáno

Slavnostní zahájení projektu PRALIT

Dne 3. června 2015 se v Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze konalo slavnostní zahájení projektu PRALIT, který je financován z Fondu EHP.

Vydáno

KHAMORO 2015

Praha bude hostit největší romský festival na světě.

Vydáno

Vyhlášení Doplňkové výzvy v programu CZ11

Vyhlášení Doplňkové výzvy k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty z Norských fondů 2009-2014 v programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Vydáno

Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví

Seminář Archivní film dnes, realizovaný jako bilaterální iniciativa v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06, se bude konat v úterý 26. 5. 2015 od 9:00 do 18:00 v Malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1).

Vydáno

Norský týden v Ponrepu

Filmová přehlídka Norsk uke / Norský týden, realizovaná jako bilaterální iniciativa v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06, se uskuteční v termínu od 21. do 27.5.2015 v kině Ponrepo.

Vydáno

Výsledky druhé výzvy v programové oblasti č. 17, program CZ06

7. května 2015 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu druhé výzvy v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v Programové oblasti vyhlášené 23. října 2014.

Aktualizováno

Norský den na České zemědělské univerzitě

V souvislosti se zahájením spolupráce s norskými výzkumnými organizacemi v rámci EHP a Norských fondů se dne 22. dubna 2015 na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity konal tzv. Norský den.

Vydáno

Verifikace procesu hodnocení - Programová oblast 17

Dne 20. dubna 2015 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

Vydáno

Vykazování uhrazených výdajů v cizí měně

V rámci vykazování uhrazených výdajů ve zprávách o projektu jsou žadatelé o platbu povinni uvádět výdaje v měnách vynaložených (CZK, EUR, NOK, ISK, CHF) a následně je převést jednotně do CZK.

Vydáno

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti CCS technologií

Dne 8. dubna 2015 se v budově Národní technické knihovny v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ08 – „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“, který bude realizován v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Prohlídka projektu Věznice Příbram

Dne 18.3. se uskutečnila prohlídka projektu Věznice Příbram, který je implementován Vězeňskou službou v rámci Norských fondů - Programu CZ15.

Aktualizováno

Vězeňská služba postaví nové rekvalifikační dílny

Vězeňská služba ČR realizuje z Norských fondů 2009-2014 prostřednictvím programu CZ15 pět předem definovaných projektů, které jsou primárně zaměřené na zvýšení způsobilosti vězňů a pracovníků věznic.

Vydáno

Zahájení obnovy novogotického templu v Krásném Dvoře

Dne 4. března 2015 byl oficiálně zahájen projekt „Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře“ podpořený grantem z programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění přesahujícím 13 milionů korun.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 23. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Aktualizováno

Informační semináře k Programu CZ07 (Pozvánka)

Dům zahraniční spolupráce, Zprostředkovatel Programu CZ07, pořádá v průběhu měsíce února a března informační semináře v rámci výzvy vyhlášené 26.1.2015.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ11

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 17. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ11 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ08

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ08 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Úřad vlády vyhlašuje veřejnou zakázku na Vzdělávací a výzkumné aktivity v rámci předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Úřad vlády - realizátor předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v rámci Programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ vyhlašuje v rámci tohoto projektu veřejnou zakázku.