Zvolte si oblast:

Fakultní nemocnice Plzeň zkvalitní své služby také díky Norským fondům

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve fakultní nemocnici Plzeň proběhla tisková konference k projektu „Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“.

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění větší účinnosti v předcházení a řešení následků před a poporodních komplikací. Tohoto cíle bude dosáhnuto díky rozšíření a zkvalitnění služeb již existujícího Centra vývojové péče (CVP).

V CVP se snaží rodinám, u kterých nastaly různé před a poporodní komplikace, nabídnout centralizovanou péči. Pro rodiče to znamená, že nemusí navštěvovat různá místa a nemocnice, ale mají veškerou zdravotnickou péči na jednom oddělení. Z tohoto důvodu se v Centru nachází specialisti z různých oborů – fyzioterapeuti, speciální pedagogové, oční specialisti, kardiologové, genetici, logopedi a další.

V rámci projektu, který je podpořen Norskými fondy, bude pořízena nová zdravotnická technika, nově se vybaví prostory CVP a vznikne informativní brožura pro rodiče.

Technikou je myšlen sonografický přistroj a kamera pro vyšetřování oční sítnice.

U nedonošených dětí může dojít k poškození či úplné ztrátě zraku. Čím menší je hmotnost dítěte, tím se zvyšuje riziko poškození sítnice. Dříve byl v CVP využíván přístroj na kontrolu zraku, se kterým vyšetření trvalo 5 – 7 minut, tudíž bylo vyšetření u malých dětí náročné. Nově pořízená kamera zvládne provést stejnou kontrolu v několika vteřinách.“ Popsala výhody nově pořízeného zařízení vedoucí oční kliniky Doc. MUDr. Renata Říčařová CSc., FEBO

Více zajímavostí se dozvíte z prezentace, kterou pro tiskovou konferenci vytvořili členové Fakultní nemocnice Plzeň.

Dokumenty ke stažení