Zvolte si oblast:

Dotace pro obce a EHP a Norské fondy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Brněnské Eurocentrum uspořádalo dne 18. listopadu 2015 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně další z řady seminářů s názvem Dotace pro obce.

Přítomní zástupci obcí Jihomoravského kraje získali přehled o financování ze strukturálních fondů i komunitárních programů Evropské unie. Zástupce Ministerstva financí, resp. Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy v České republice, představil také možnost získání grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

Jedna z výzev tohoto Fondu je totiž přímo zaměřena pro obce a kraje, případně jejich přímo řízené organizace. Jak již název napovídá, cílem Fondu je především posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou.

V případě že Vás tento zdroj financování zaujal, podívejte se prosím na informace k vyhlášené a průběžně otevřené výzvě (výzva je otevřena do konce roku 2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků), které naleznete zde.