Zvolte si oblast:

2016

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2016.

ilustrace

Aktualizováno

5. Výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009-2014

Dne 10. listopadu 2016 proběhlo již 5. Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorských zemí. Na jednání byli také přítomni zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vydáno

Mezinárodní konference UrbanAdapt

Mezinárodní konference s celým názvem "Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení", se uskuteční 17. - 18. října 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy.

Vydáno

2. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ11

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ11 v rámci a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

2. aktualizace výzvy pro bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“ pro programy CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR aktualizuje výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programech CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15, v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

2. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ15

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ15 v rámci a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Nový život pro zámek Svijany

Po dvou letech intenzivní rekonstrukce byl chátrající zámek ve Svijanech, ležící asi 80 km severně od Prahy v Libereckém kraji, obnoven do své původní krásy.

Vydáno

2. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ08

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ08 v rámci  Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

2. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ14

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ14 v rámci  Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ09

Zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT”), aktualizuje výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ09 v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Uzavření dohod o EHP a Norských fondech 2014-2021

Dne 3. května 2016 uzavřeli zástupci Islandu, Lichtenštejnska a Norska dohody s Evropskou unií upravující podmínky finanční podpory prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014-2021.

Vydáno

Beata Hlavenková - rozhovor

Beata Hlavenková představí v rámci projektu Scintilla Tour svou hudbu mezinárodnímu publiku.

Vydáno

Hlavní výstupy z Protikorupční konference

Ve spolupráci se zpravodaji jednotlivých panelů Protikorupční konference byla připravena brožura shrnující hlavní myšlenky, které byly na konferenci diskutovány.

Vydáno

Protikorupční projekt Ministerstva financí přináší výsledky

Finanční analytický útvar Ministerstva financí vyhodnotil projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR fungujícího na bázi vzájemné spolupráce Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy, který je financován z Norských fondů 2009-2014.

Vydáno

Výroční zpráva programu CZ09

Každý rok od zahájení programu oddělení pro administraci programu CZ09 připravuje výroční zprávu k zaznamenání milníků ve vývoji pilotního Česko norského výzkumného programu.

Vydáno

Obnova a zpřístupnění synagogy v Brně

Ve čtvrtek 7. dubna proběhla závěrečná tisková konference projektu Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění.

Vydáno

Workshop v Bukurešti

Ve dnech 15. a 16. 3. 2016 se v Bukurešti v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 uskutečnil workshop pro zprostředkovatele programů.

Vydáno

Vyhlášení Doplňkové výzvy k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty z EHP fondů 2009-2014 v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 8. března 2016 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“.

Vydáno

Matematické vzdělávání na technických školách a univerzitách

Díky projektu METMAS (Mathematical Education Through Modelling Authentic Situations), se mohou studenti se zájmem o matematiku a statistiku, pravidelně účastnit seminářů a workshopů, na kterých se setkají jak s českými tak zahraničními odborníky.

Vydáno

Farma v jeskyni představí v DOX novou inscenaci

DOX navázal spolupráci se souborem Farmy v jeskyni, který zkoumal fenomén hikikomori a zpracoval jej do uměleckého zážitku v podobě inscenace s názvem Odtržení / Disconnected.