Zvolte si oblast:

Workshop pro zprostředkovatele programů v programové oblasti Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 18. 12. 2015
  • doplnění prezentace FMO

Ve dnech 2. až 3. 12. 2015 se v prostorech Martinického paláce v Praze konalo setkání zprostředkovatelů programů v programové oblasti Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

Workshopu, který byl zaměřen na nejrůznější témata spojená s implementací tohoto programu, se zúčastnili zprostředkovatelé ze všech devíti přijímajících zemí (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko), dále zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu, Velvyslanectví Norského království v Praze, norského Ministerstva zdravotnictví a představitelé norských partnerů programů Norwegian Institute of Public Health a Norwegian Directorate of Health. Za Českou republiku se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR (zprostředkovatel programu) a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (partner programu v ČR).

V rámci workshopu byly mimo jiné sdíleny zkušenosti s implementací programů v jednotlivých zemích či diskutovány otázky související s posílením bilaterální spolupráce v rámci programové oblasti Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

Zástupci jednotlivých zprostředkovatelů rovněž prezentovali aktuální stav a vývoj implementace programu v dané zemi a představili vybrané realizované projekty a jejich výsledky. V rámci workshopu byly Kanceláří finančních mechanismů prezentovány požadavky na reportování ve výročních zprávách, měření výsledků a jejich evaluace. Součástí workshopu bylo taktéž praktické cvičení zaměřené na zvýšení povědomí o programech a nastavení efektivní komunikace.

Prezentace ke stažení

Prezentace zprostředkovatelů programu

Prezentace příjemců