Zvolte si oblast:

Sdělení k dodržování změn způsobilých výdajů projektů 7F

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 vydává MŠMT sdělení k dodržování limitů rozpočtu a možnosti přesunů schválených způsobilých výdajů mezi položkami v příloze č. 2 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.

S odkazem na článek 4, odstavec 2 a 4, který se týká změny způsobilých výdajů, dojde-li ke změnám způsobilých výdajů mezi položkami bez schválení zprostředkovatelem programu, jsou tyto neschválené změny čerpání považovány za nezpůsobilé. Povinnost požádat zprostředkovatele o schválení se vždy týká především těchto změn:

  • Navyšování osobních výdajů v položce A1;
  • Navyšování investičních výdajů v položkách A3.1 a/nebo A3.2 (odpisů);
  • Přesun mezi položkami nad 60.000,- Kč (např. 60.000,01,- Kč) na subjekt v daném roce.

Dále:

  • Výše podílu nepřímých výdajů (%) v položce B. nelze navýšovat.
  • Výdaje na subdodávku v položce A5.1 nesmí přesáhnout 10% celkových uznaných způsobilých výdajů podpory příjemce/partnera projektu.

Neschválené přesunuté částky v rámci podpory budou označeny za nezpůsobilé a vráceny zprostředkovateli programu po skončení projektu.

Žádosti o platbu a periodické zprávy, které budou v rozporu s rozhodnutím (viz body výše) budou vráceny k přepracování.

Příklad: Pokud příjemce předpokládá, že překročí čerpání narozpočtovaných osobních výdajů schválených v příloze č. 2 Rozhodnutí, je povinován nejprve požádat o schválení změny, a poté může navýšení čerpat.

Více na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy