Zvolte si oblast:

2020

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

2. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje

Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo aktualizuje Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Pokyn je platný od 19. 12. 2019.

Pokyn upravuje pravidla způsobilosti výdajů pro příjemce prostředků z FM EHP/Norska 2014-2021.

Vydáno

Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000

Při hledání dalších zajímavých projektů z minulých období Fondů EHP a Norska jsme se tentokrát zaměřili na oblast životního prostředí a vybrali jsme velmi zajímavý projekt s názvem Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (podpořený v rámci otevřené výzvy Programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu), který realizovala nezisková organizace Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s řadou institucí v roli partnerů z České republiky. Jednalo se v mnoha ohledech o velmi inovativní projekt efektivně propojující činnost dobrovolníků a neziskového sektoru na jedné straně se státní sférou a vědeckými pracovišti půdy akademické na straně druhé. Pojďme se tedy seznámit s projektem, který získal velmi pozitivní ohlasy jak mezi odbornou, tak laickou veřejností.