Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ04

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 29.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ04 v rámci fondů EHP 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů v rámci Programu CZ04. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 847 263 Kč.

Pokyn pro žadatele a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Dokumenty ke stažení