Zvolte si oblast:

Obnova kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 3. 6. se ve Velkých Karlovicích uskutečnilo zahájení projektu, díky kterému bude obnovena šindelová střecha kostela Panny Marie Sněžné.

Obec Velké Karlovice vznikla v roce 1714, kostel Panny Marie Sněžné byl postaven 40 let od založení obce a stal se tak jednou z nejstarších kulturních památek kraje.

Kostel je postaven ve stylu pozdního baroka a jeho mimořádný význam není jen v tom, že je celý z jedlového dřeva a při jeho stavbě nebyl použit jediný hřebík. Stavba vyniká především svou architekturou, kostel je totiž nasměrován k východu, odkud má podle biblické tradice přijít spása všem lidem a má tvar cyrilometodějského kříže, který odkazuje na křesťanské kořeny naší kultury.

Konference, která projekt oficiálně zahájila, se zúčastnili - správce farnosti p. Rastislav Kršák, projektant Vít Kolmačka, Martin Šrámek z firmy Teslice CZ, starosta obce Velké Karlovice a Anna Špalková, která zajišťuje organizaci projektu.

Než bylo zažádáno o finanční podporu z fondu Islandu, Lichtenštejnka a Norska, vznikla rozsáhla projektová dokumentace, kterou byl pověřen projektant Vít Kolmačka.

„Využili jsme své maximální znalosti na přípravu projektu. Zabývali jsme se stavem dřevěných konstrukcí, materiálem a jeho nejvhodnějším využitím, momentálními vadami, spočítali jsme přesné číslo použitých šindelů, zjistili jsme velikost kostela na centimetry“ řekl Vít Kolmačka na konferenci.

Poté si slovo převzal Martin Šrámek z firmy Teslice CZ, která bude kostel opravovat. Cílem firmy je zůstat u tradičního zpracovávání a materiálu. Jedlové dřevo, ze kterého je kostel postaven, bude opracováno ručně teslicí - tradičním tesařským nástrojem. Na pracích se budou podílet především místní odborníci. Firma zajistí obnovu šindelové střechy, podle potřebného tvaru a hustoty šindelů, tak aby výsledná podoba co nejvíce odpovídala původnímu stavu kostela.

Celému týmu jde především o šetrné provedení rekonstrukce, která bude ctít původní postupy, jaké byly využity při výstavbě kostela a tím zachová co nejvěrnější podobu památky.

Jako příklad jde uvést část rekonstrukce, v rámci které budou sundány a ošetřeny dva zvony umístěné ve věži kostela. V průběhu projektové dokumentace byla kostelu nabídnuta možnost elektrického pohonu obou zvonů. Tento zásah byl však odmítnut a bude ponechán tradiční mechanický postup, kdy jsou zvony rozeznívány ručně, každé poledne, pomocí třmenů.

Více o projektu se dozvíte na stránkách Římskokatolické farnosti Velké Karlovice.

Nebo v souborech ke stažení: