Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 23. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečným příjemcem grantu předem definovaného projektu (PDP) v CZ13 a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace projektů v rámci Programu CZ13. Fond je určen k financování jednorázových nebo krátkodobých doplňkových aktivit v PDP programu CZ13 k posílení bilaterální spolupráce, nad rámec vlastních projektových aktivit. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu/programu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 463 750 CZK.

Text výzvy je ke stažení na této stránce.

Pokyn pro žadatele a příjemce a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Dokumenty ke stažení