Zvolte si oblast:

Centrum DOX uspořádalo taneční workshop s norským umělcem Kennethem Flakem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci doprovodného programu k výstavě Skvělý nový svět v Centru současného umění DOX se ve dnech 12. – 14. 11 2015 uskutečnil taneční workshop „Responsive Body“ pod vedením tanečníků, choreografů a pedagogů Kennetha Flaka (Norsko) a Külli Roosna (Estonsko).

Účastníci workshopu prozkoumali možnosti přenosu sdělení mezi výtvarným uměním a tancem, principu spolupráce, improvizace a vzájemné inspirace v tělesném projevu a vytváření specifického pohybového slovníku.

Kenneth Flak je absolventem divadelní režie na Oslo National Academy of the Arts, filozofie na University of Oslo, pantomimy a moderního scénického tance na Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten a historie a teorie tance na University of Dance and Circus ve Stockholmu. Od roku 2008 spolupracuje Flak v uměleckém duu s estonskou tanečnicí Külli Roosna. Od roku 1993 kontinuálně působí jako tanečník a choreograf v různých uměleckých uskupeních, a to v Norsku i v zahraničí. Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti v různých institucích.

Kenneth Flak se se svou uměleckou partnerkou Külli Roosna ve své práci intenzivně věnuje tématům jako současná internetová kultura nebo totalitní režimy, což jsou také jedna z témat výstavy Skvělý nový svět. Ve svých projektech zkoumají možnosti a limity tančícího těla v konstantním dialogu s digitálními technologiemi a diskursy, které jejich působení posilují nebo jsou s nimi v protikladu.

Třídenní workshop, do něhož se zapojilo 13 účastníků, byl zahájen komentovanou prohlídkou výstavy Skvělý nový svět.

Roosna s Flakem následně vedli tanečníky ve workshopu na základě inspirace výstavními tématy. Výstupem workshopu byly samostatné taneční sestavy utvořených tanečních dvojic.

Rozšíření projektu Skvělý nový svět o disciplinu pohybového antropologického divadla bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, a to prostřednictvím Bilaterálního fondu na programové úrovni.