Zvolte si oblast:

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti CCS technologií

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Dne 8. dubna 2015 se v budově Národní technické knihovny v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ08 – „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“, který bude realizován v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa a Zprostředkovatele Programu - Ministerstva financí, Velvyslanectví Norského království v Praze - Donora, Kanceláře finančních mechanismů, Ministerstva životního prostředí – Partnera Programu, řešitelů jednotlivých projektů realizovaných v rámci Programu CZ08 a další zástupci odborné a laické veřejnosti. Na konferenci byl představen obsah Programu, harmonogram jeho realizace a jednotlivé schválené projekty, které budou v rámci tohoto Programu realizovány. Celková alokace pro Program je 5 023 623 €, což je cca 133,1 mil. Kč.

Program umožní poskytnutí grantů na pilotní studie a průzkumy s cílem zjistit, zda je technicky a finančně možné aplikovat zachycování a ukládání oxidu uhličitého, další výměnu zkušeností a rozvoj mezinárodní spolupráce a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v této oblasti.

Program Zahajovaci konference Programu CZ08 (.PDF, 190 kB)

Prezentace ke stažení