Zvolte si oblast:

Změna v Nařízeních o implementaci FM EHP a Norska 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na základě předchozí konzultace s Národními kontaktními místy zemí čerpajících finanční prostředky z EHP a Norských fondů byly provedeny změny v Nařízení o implementaci FM EHP 2009-2014 a v Nařízení o implementaci FM Norska 2009-2014.

K důležité změně došlo zejména v čl. 7.7, který se týká Fondů pro bilaterální spolupráci.

Oba upravené dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Kanceláře finančních mechanismů nebo na našich stránkách v sekci Pravidla a postupy.