Zvolte si oblast:

2023

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2023.

ilustrace

Vydáno

Arnoldova vila se po dvou letech otevře návštěvníkům

Téměř po dvou letech byla dokončena památková obnova Arnoldovy vily. Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se konalo slavnostní otevření a závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy a budoucí využití vily.

Vydáno

Psychika křehké populace předmětem unikátního výzkumu VFN Praha! Jsou duševní poruchy u předčasně narozených dětí na vzestupu?

Prevence, včasný záchyt a účinná terapie duševních obtíží u dětí školního věku narozených předčasně – to byl hlavní cíl tříletého projektu Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí. Odborníci během něj diagnostikovali u třetiny sledovaných dětí psychiatrickou poruchu a polovině z nich doporučili vyhledat následnou odbornou péči.

Vydáno

Cesta proFem za změnami v České republice

U příležitosti 6. Výročního zasedání Fondů EHP a Norska v České republice jsme měli možnost navštívit organizaci proFem v novém Centru pro oběti sexuálního násilí. proFem je symbolem transformace v oblasti řešení násilí na ženách v ČR. Návštěva minulý týden se také shodovala s důležitým obdobím, kdy nedávná ratifikace Istanbulské úmluvy Evropskou unií a kampaň OSN "Orange the World" upozorňuje na důležitost boje proti násilí na základě pohlaví.

Vydáno

Přehlídka Divadla NIE v Paláci Akropolis

Palác Akropolis chystá přehlídku tvorby světově uznávanéhoDivadla NIE. Inscenace otevřou citlivá témata jako sebevražda, kindertransport a uprchlictví.

Vydáno

Mladí lidé do 30 let jsou vůči Romům stále tolerantnější, ukazuje časosběrný výzkum

Za posledních deset let došlo k výraznému posunu vnímání a citlivosti mladé generace vůči různým menšinám žijícím v ČR. Potvrdil to výzkum agentury Median, který si od roku 2014 nechává opakovaně zpracovávat vládní kampaň HateFree Culture. Podle výsledků posledního šetření z roku 2023 došlo k největším změnám v postojích vůči Romům, výzkum se však zaměřuje i na vnímání Vietnamců, Rusů, Ukrajinců, muslimů, queer lidí a osob bez přístřeší. Zároveň ukazuje, že mladí méně reagují na hoaxy, mají nižší pochopení pro rasistické vtipy a vnímají pozitivně lidská práva menšin.

Vydáno

Přežít: Utøya-Oslo

Vychází série podcastů mapující životy těch, kterým v roce 2011 do života zasáhly teroristické útoky v Norsku.

Vydáno

Program Kultura - evaluační zpráva

Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu. První vydaná evaluační zpráva hodnotí Program CZ-Kultura.

Vydáno

Do běhu „Proti předsudkům“ se zapojí špičky evropské justice

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. V Praze sdíleli svůj společný cíl: snížení recidivy, větší bezpečnost ve společnosti a inkluzi.

Vydáno

Třetí nejlepší dokument roku 2023 vznikl v rámci projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití. Cena Prix Bohemia za 3. místo audiodokumentu "Nech si uříznout hlavu. Jestli chceš".

Audiodokument „Nech si uříznout hlavu. Jestli chceš.“ byl oceněný porotou Prix Bohemia Radio jako třetí nejlepší dokument roku 2023. Poslechnout si ho můžete na všech podcastových aplikacích v rámci doku-podcastu Exteriéry, který je součástí projektu "Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití".

Vydáno

Centrum Romů a Sintů v Praze zná realizátora rekonstrukce svého sídla

Muzeum romské kultury vybralo stavební společnost, jenž zrekonstruuje vilu pro nově vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze. Dne 12. 9. 2023 byly prostory předány a v následujících dnech započnou stavební práce. Rekonstrukce by měla být dokončena v srpnu příštího roku.

Vydáno

Zikmundova vila se zapojí do Dnů architektury ve Zlíně

Mezi místa, která bude možné navštívit v rámci Dnů architektury, se poprvé zařadí i vila legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda. Deset dnů trvající výstavu k architektuře – Příběh Zikmundovy vily, doplní v neděli 1. října komentovaná prohlídka zahrady s architektem Petrem Všetečkou. 

Vydáno

Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

V rámci projektu neziskové organizace Lokomoce, z.s., vznikla brožura s názvem „Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době“. Brožura se snaží reagovat na skutečnost, že digitální svět, ve kterém děti nyní vyrůstají, s sebou nese řadu výzev pro jejich psychický i motorický vývoj.

Vydáno

Projekt Hlava v Pohodě – podpora duševního zdraví dospívajících, osvěta a prevence formou audiovizuálního vzdělávacího programu a podcastů

Projekt Hlava v pohodě vychází z toho, že duševní zdraví dospívajících obecně není v úplně dobré kondici. Je zaměřen na podporu duševního zdraví dospívajících ve věku 11 – 16 let, zároveň cílí na rodiče i pedagogy, má pomoci hledat komunitní řešení dané problematiky a přispět k destigmatizaci. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program a řada podcastů a proběhly dva semináře. Průběh a výsledky projekty budou prezentovány na závěrečné konferenci 15. 11. 2023.

Aktualizováno

#OurStories: Ostravský projekt REPLACE – Zeleň místo betonu přináší proměnu betonových ploch v atraktivní zelené lokality

Betonové plochy ve městech nejsou pouze estetickým problémem, ale mají také negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu v Ostravě se snaží tuto problematiku řešit transformací nevyužívaných betonových ploch na zelené zóny, které mají schopnost regulovat okolní teplotu, zlepšovat kvalitu ovzduší a vytvářet příjemnější životní prostředí pro občany i návštěvníky města. 

Vydáno

Komunitní práce - účinná metoda integrace Romů

Odborná konference představila komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování. Vyvrcholil tak projekt Romští lidři - hybatelé změny, jehož výsledkem je mimo jiné vznik regionální platformy Feder drom.

Vydáno

Saste Roma učí zachraňovat životy – pomocí e-learningu, tance, hudby i inspirativních příběhů

Osvěta o civilizačních onemocněních nemusí být nuda. Projekt Saste Roma  využívá pro vzdělávání obyvatel vyloučených lokalit i široké veřejnosti různorodé kanály. O vybraných nemocech i zdravém životním stylu informuje pomocí tance, videoklipů, videí dobré praxe s osobními příběhy i brožurek nebo e-learningu. Pro každou věkovou skupinu vymýšlí jeho pracovníci něco jiného a unikátního.

Vydáno

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Výskytu psychiatrických poruch u dětí ve školním věku je třeba věnovat velkou pozornost. Důvodem je skutečnost, že řada z nich není patrná v raném věku. Často se projeví až později, s vývojem a celkovým růstem dítěte a pod vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní docházky. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch nejen na život dítěte, ale i celé jeho rodiny včetně sourozenců.

Vydáno

Lesní sympozium vyzývá ke zvědavosti za hranicí lidského myšlení. Více-než-lidská zvědavost propojí vědu, umění a ekologii

Paměť, kreativitu, zvířecí a lidský mozek - tato témata bude zkoumat letošní ročník sympozia Více-než-lidská zvědavost. Projekt na pomezí vědy, umění a péče o krajinu se odehraje na konci července na lesním a lučním pozemku v Orlických horách. Jádrem programu pod širým nebem budou přednášky, workshopy, umělecké performance, ale také kino a koncerty.

Vydáno

Revitalizace zámku Pětipsy pokračuje

Kousek na jih od Chomutova leží obec Pětipsy. A v ní byl zámek. Dnes spíše ruina zámku – i když věci se mění k lepšímu, jak se přesvědčili vrchní ředitelé ministerstva kultury a financí. Je zde totiž realizován projekt na revitalizaci zámku z programu Kultura, financovaný Fondy EHP 2014 – 2021.

Vydáno

Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

Charita Ostrava zahájila v prosinci 2021 realizaci projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Na projektu se podílí důležití partneři, kterými jsou Lékařská fakulta Ostravské univerzity, ALZHEIMER HOME v Ostravě a norská organizace Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste. Celkový objem finančních prostředků na zajištění projektu činí 4 126 242 korun.

Vydáno

#OurStories: Společně s dětmi proti suchu

Projekt Společně s dětmi proti suchu přináší dětem prostřednictvím venkovní výuky a aktivní účasti na ochraně přírody neocenitelné zkušenosti. 

Vydáno

Výsledky průzkumu jsou jednoznačné: Projekt Antibiotickarezistence.cz zlepšil znalosti české populace o antibioticích a chování k nim

Antibiotika jsou v posledních osmdesáti letech zásadním léčivem v boji proti bakteriálním infekcím. Zejména kvůli nezodpovědnému chování společnosti dochází k tomu, že se stále častěji objevují kmeny bakterií, které dokáží antibiotické léčbě vzdorovat. Protože je doslova životně důležité zachovat si antibiotika jako účinnou zbraň i do budoucnosti, vznikl projekt Prevence antibiotické rezistence. Jeho zadavatel – Státní zdravotní ústav – se díky němu snažil obrátit pozornost společnosti k tématu antibiotické rezistence a naučit českou veřejnost lépe s antibiotiky nakládat. Úspěšnost kampaně prozrazují výsledky společného průzkumu agentur Engage Hill a Remmark z jara 2023.

Vydáno

Jak by měla vypadat nová definice trestného činu znásilnění? Odborníci představili možné varianty na kulatém stole k tomuto tématu

Výbor pro sociální politiku ve spolupráci s organizací Amnesty International a spolkem Konsent na půdě Senátu dnes uspořádali kulatý stůl na téma „Možné varianty definice trestného činu znásilnění“. Účastníkům a účastnicím byly prezentovány jak zahraniční varianty trestného činu znásilnění, tak úskalí českého právního řádu a co by mělo být zváženo při vytváření nové definice v České republice. 

Vydáno

Centrum Agáta pomáhá obětem domácího a genderově podmíněného násilí

Dobrá Voda u Českých Budějovic – Fara v Dobré Vodě u Českých Budějovic získala nové poslání. Stala se sídlem Centra Agáta, které poskytuje odbornou komplexní péči celé rodině ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Jeho provozovatelem je Diecézní charita České Budějovice. Na jeho vybudování a provoz získala dotaci dvanáct a půl milionu korun z Norských fondů. Centrum své služby poskytuje zdarma.

Vydáno

Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Dne 20. října 2022 proběhlo v Emauzském opatství v Praze představení výsledků výběrového šetření romské populace projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Hlavním bodem programu této události realizované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. byla prezentace vybraných zjištění s důrazem na vyhodnocení indikátorů popisujících situaci romské populace v oblastech vzdělání, trhu práce, materiální deprivace apod. 

Vydáno

Podpora inkluze romské menšiny prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 v ČR a Rumunsku: výměna zkušeností zprostředkovatelů programů

Ministerstvo financí v roli Zprostředkovatele programu „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ si vyměňovalo zkušenosti s Rumunským fondem pro sociální rozvoj o problematice inkluze Romů a posilování jejch postavení v rámci implementace Fondů EHP a Norska 2014 - 2021 v ČR a Rumunsku.

Vydáno

Pozvánka a informace o prvním Summitu ENN

Zúčastněte se prvního Summitu EuroNordic Network & Cooperative (ENN) a networkingové akce v Oslu, ať již jako individuální žadatel nebo networková skupina připravující rozsáhlé projekty v Evropě a severských zemích.

Vydáno

Platform for Singing: Koncert Kühnova smíšeného sboru

Dne 3. 5. 2023 se uskutečnil koncert Koncert Kühnova smíšeného sboru, a to v rámci projektu Platform for Singing. Kromě Kühnova smíšeného sboru vystoupil sbor Kosáčci, sbor ZŠ Modrá škola a další umělci. 

Vydáno

Systém společného vzdělávání v justici - sdílení zkušeností s norskými partnery

Na konci dubna 2023 se uskutečnila již čtvrtá zahraniční cesta v rámci bilaterární spolupráce v projektu Systém společného vzdělávání programu Spravedlnost. Cesta nazvaná Common International Workshop II v ČR navazovala na již realizovanou cestu do Norska s cílem porovnávání systémů v ČR a Norsku, především pak práci s odsouzenými, jejich zaměstnávání a porovnávání vzdělávacích systémů obou zemí.

Vydáno

Na lidskosti záleží aneb jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnila již třetí odborná konference Pacientského hubu, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nabízí pacientským organizacím pracovní zázemí, vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení zkušeností. Letošní téma znělo: Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky.

Vydáno

Centrum české dětské knihy

Centrum české dětské knihy (CČDK) podporuje uměleckou tvorbu dětí a dětské čtenářství. V rámci svých aktivit pořádá celou řadu workshopů, seminářů, výstav i akcí pro dospělé publikum. Podívejte se, na jaké workhopy s umělci se můžete v nejbližší době přihlásit.

Vydáno

Multifunkční prostor ArtHub se otevírá s kulturní památkou Krenovka v rámci festivalu Open House Praha

Po více než roční rekonstrukci se na Krenovce otevírá i poslední z prostor určených široké veřejnosti - multifunkční sál zvaný ArtHub. Jeho představení proběhne během festivalu Open House Praha, jehož se Krenovka účastní. O víkendu 20. a 21. 5. bude zpřístupněn nejen ArtHub, ale i umělecké ateliéry Inkubátoru Krenovka či část sklepů.

Vydáno

NAPO pomáhá pacientům zapojit se do utváření českého zdravotního systému

Dnešní pacienti již nejsou pasivními příjemci zdravotní péče. Chtějí se aktivně podílet na utváření podoby českého zdravotního systému. V České republice pracuje víc než sto pacientských organizací, od drobných dobrovolnických uskupení po velké etablované organizace působící i na mezinárodní úrovni. Aby se jejich roztříštěný hlas sjednotil a i ty menší získaly přístup do nejvyšších pater politiky a managementu zdravotní oblasti, vznikla vloni Národní asociace pacientských organizací (NAPO).

Vydáno

CIRKUS BASE přinese vydatný program v podobě novocirkusových představení i workshopů

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus pořádá v Praze a Chomutově kulturně-vzdělávací projekt Cirkus BASE, který nabídne program dětem i dospělým. Podobně jako v Chomutově si i pražští návštěvníci vyzkouší na vlastní kůži disciplíny nového cirkusu jako žonglování, akrobacii, provazochodectví, parkour a zajdou se podívat na žánrová představení. Pod širým nebem vyroste na Ladronce cirkusová vesnička se čtyřmi šapitó a hned úvod naservíruje divákům dvě novinky v podobě rodinné kuchařské show Teacrobat souboru Cirko Hopley a pohybovou klaunerii J.O.E. souboru Johhny & Jenny. Na večerní program naváže španělský soubor Kolektiv Lapso Cirk, který mohli diváci vidět na jednom z ročníků festivalu Cirkopolis. Celý festival odstartuje oblíbeným workshopem FotrCIRK určený tatínkům a dětem. Dva týdny oslav nového cirkusu se uskuteční od 20. května do 2. června. Vstupné je na vybrané workshopy a představení dobrovolné.

Vydáno

Norské fotografie inspirují český jazz v dosud největším projektu Concept Art Orchestra

Sedm osobností české hudební scény vytváří ve spolupráci s ikonickým norským skladatelem Helge Sundem více než hodinový proud živé hudby, obrazu a světel s názvem Music for Lights & Shadows. Konzistentní série kratších kompozic vychází z působivých snímků norských fotografů. O interpretaci se v říjnu postará atypicky obsazený Concept Art Orchestra, pod jehož hlavičkou zároveň celý projekt vzniká.

Vydáno

Chomutovský Cirkus BASE uvede 14 představení a 13 workshopů nového cirkusu

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus pořádá v Chomutově kulturně-vzdělávací projekt Cirkus BASE. Jeho návštěvníci si na vlastní kůži budou moci vyzkoušet disciplíny nového cirkusu jako žonglování, akrobacii, provazochodectví, parkour nebo se na ně zajdou podívat naživo na žánrová představení. Pod širým nebem vyroste na hřišti u Městského parku cirkusová vesnička se třemi šapitó a divákům mimo jiné naservíruje premiéru rodinného kuchařského představení Teacrobat souboru Cirko Hopley. Program Cirkusu BASE odstartuje ostřílené žonglérské duo Bratři v tricku pohybovou humoreskou Plovárna, na kterou naváže ohnivá performance Recombination předních českých umělců Blackout Paradox. Od 5. do 13. května zažije Chomutov 14 představení a 13 vedených workshopů. 

Vydáno

Pomáhají tím, že žijí – peerská kampaň Studia 27

Co mají společného dívka trpící anorexií s mužem, jehož dobrovolná smrt kolegů z divadla uvrhne do zoufalství a nechá ho vyhořet? Kde jsou limity dobrovolné samoty a proč stojí za to nestavět se čelem jedoucímu vlaku? O tom všem hovoří šestice peerů, kteří sdíleli svůj životní příběh v kampani #PEERpomaha Studia 27.

Vydáno

Poruchy příjmu potravy – centrum Anocen

Poruchy příjmu potravy jsou onemocnění, která se v populaci vyskytují stále častěji. Alarmující je zejména snižující se věková hranice nemocných a nelze opomenout ani dopad pandemie Covid-19, která výrazně přispěla ke zhoršení psychického zdraví, a to zejména u dětí.

Vydáno

Všechny podoby nového cirkusu ožijí v Praze a Chomutově na Cirkus BASE

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus postaví na pražské Ladronce a chomutovském hřišti u Městského parku cirkusovou vesničku Cirkus BASE. Kulturně-vzdělávací projekt, který vzniká ve spolupráci s cirkusovou školou Trondheim kulturskole, představí nový cirkus a jeho disciplíny veřejnosti. Jedinečná akce tak nabídne ve veřejném prostoru dětem i dospělým široké spektrum zaměření – novocirkusová představení, workshopy žonglování, pozemní i vzdušné akrobacie, provazochodectví, parkouru i školní lekce projektu TěloCIRK, který zpestřuje hodiny tělocviku cirkusovými prvky. V průběhu tří týdnů se odehrají i čtyři premiéry českých novocirkusových souborů. Stožáry šapitó se vztyčí v Chomutově od 5. do 13. května a v Praze od 20. května do 2. června.

Vydáno

Zikmundovu vilu navštívil velvyslanec Norského království

Zástupci Nadačního fondu Zikmundova vila přivítali v pondělí 9. ledna v prostorách vily velvyslance Norského království Victora Conrada Rønneberga. Při své pracovní cestě do Zlína si nejen prohlédl dům, kde žil cestovatel Miroslav Zikmund, ale rovněž se zajímal o probíhající spolupráci s norským Muzeem Kon-Tiki a aktivity realizované s přispěním Fondů EHP a Norska.

Vydáno

Musí zvýšená hladina CRP znamenat léčbu antibiotiky? Rozhodně ne!

Stalo se možná až trochu nešvarem, že při zvýšené hladině CRP předpokládáme, že nám lékař hned předepíše antibiotika. Jenže zdaleka ne vždy jsou potřeba. Rozhodování, zda antibiotika indikovat či nikoliv, není vždy černobílé. Záludnosti testování CRP nám objasnila praktická lékařka MUDr. Ludmila Bezdíčková.