Zvolte si oblast:

3. výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 2. 2015
  • doplněna fotogalerie

Dne 15. října 2014 proběhlo Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorských zemí. Na jednání byli také přítomni zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na jednání byly diskutovány otázky týkající se implementace jednotlivých programů, bilaterální spolupráce, hodnocení rizik, publicity atd. Na jednání byla mimo jiné také schválena Strategická zpráva, resp. její aktualizace. Schválenou Strategickou zprávu, její aktualizaci včetně všech příloh a zápis z jednání jsou dostupné níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení