Zvolte si oblast:

Konference Mokřady v zemědělské krajině

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 2. 2016
  • Nahrání příloh

V Českých Budějovicích se ve dnech 11.-16. října konala konference s názvem Mokřady v zemědělské krajině: současný vývoj a perspektivy v Evropě. Konference představovala forum pro výměnu vědeckých znalostí a praktických zkušeností týkajícícíh se mokřadů a jejich vývoje a role v zemědělské krajině v Evropě.

Akce byla realizována v rámci projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR, který získal podporu z fondů EHP, konkrétně z programu s označením CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu. Celý projekt je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky v souvislosti s naplňováním mezinárodních úmluv o ochraně přírody.

Na konferenci byli přítomni vědci, vedoucí pracovníci, tvůrci politik v dané oblasti a zástupci relevantních institucí, které jsou zapojeny do ochrany a výzkumu mokřadů. Mezi hlavní témata konference patřily, například: biodiversita, ochrana, obnovení a vytváření mokřadů a také s tím související legislativa a tvorba politik.

Více informací o proběhlé konferenci, můžete najít na stránkách projektu

Dokumenty ke stažení