Zvolte si oblast:

Vykazování uhrazených výdajů v cizí měně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci vykazování uhrazených výdajů ve zprávách o projektu jsou žadatelé o platbu povinni uvádět výdaje v měnách vynaložených (CZK, EUR, NOK, ISK, CHF) a následně je převést jednotně do CZK.

Pro přepočet mezi měnami doporučujeme použít kurz doporučený EK na základě měsíčního kurzu Evropské centrální banky v měsíci uskutečnění platby konečným příjemcem:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm