Zvolte si oblast:

Jednání výboru pro spolupráci a návštěva projektů v rámci programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

V úterý 1. prosince 2015 proběhlo ve Fakultní nemocnici v Plzni jednání Výboru pro spolupráci programu CZ11 “Iniciativy v oblasti veřejného zdraví”. Součástí jednání byla rovněž návštěva dvou realizovaných projektů.

Za českou stranu se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva financí - Národního kontaktního místa a zprostředkovatele programu, a Ministerstva zdravotnictví - partnera programu. Ze zahraničních účastníků přijeli zástupci norského partnera programu - Norwegian Institute of Public Health, velvyslanectví Norského království v Praze a Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu.

Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ11 bylo věnováno především aktuálním otázkám souvisejícím s implementací programu. Byla také diskutována témata týkající se posílení bilaterální spolupráce na úrovni programu jako jednoho z podstatných aspektů EHP a Norských fondů 2009 - 2014.

V rámci Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ11 byly rovněž navštíveny dva projekty - “Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň” a “Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)” v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

Zahraniční partneři tak mohli získat praktickou zkušenost s českým zdravotnickým systémem a vidět projekty spolufinancované z norských fondů.