Zvolte si oblast:

2011

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Podpis Memorand o porozumění s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem

Ve čtvrtek 16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (tzv. norské fondy) pro období 2009 – 2014. Celková výše podpory pro Českou republiku je 131,80 mil. eur. Budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.