Zvolte si oblast:

Léčebenské slavnosti aneb více o projektu START

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2015
  • úprava textu

V červnu se v Psychiatrické léčebně Šternberk konaly Léčebenské slavnosti, v rámci kterých byla uspořádána tisková konference k projektu START.

Projekt s názvem „START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“ je podpořen z Norských fondů 2009 – 2014. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření praktického programu s názvem „START“, díky kterému se budou pacienti učit vlastní soběstačnosti a osvojí si řadu praktických dovedností, které budou potřebovat k návratu do běžného života. Dalším cílem je mino jiné navázání spolupráce s místními sociálními organizacemi a sdruženími, které podporují duševně nemocné.

Na tiskové konferenci byla dána příležitost jednotlivým sdružením a organizacím, které projekt Start spojuje, aby představily svou činnost.

Po skončení tiskové konference následovala prohlídka nově vybudovaných prostor, ve kterých opakovaně probíhá 4 týdenní program START.

Program START je jeden z dílčích cílů celého projektu „START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“. Cílem programu je pomocí praktických cvičení zajistit soběstačnost klientů. Programem projde skupina klientů během 4 týdnů. Během této doby se učí běžným činnostem jako je práce s počítačem, vaření, praní, ale účastní se i muzikoterapie a dalších terapeutických cvičení. Program byl spuštěn v květnu 2015 a prošla jím již první skupina pacientů.

V rámci programu START jsou pacientům a jejich rodinám mj. představena jednotlivá centra a sdružení, na která se mohou obrátit kdykoliv je potřeba. Díky této spolupráci pacienti cítí podporu a je pro ně jednodušší začlenit se opět do společnosti, vrátit se do bezpečného prostředí a běžného života.

Po skončení prohlídky začaly tradiční Léčebenské slavnosti. Uprostřed areálu léčebny bylo postaveno velké pódium, na kterém vystoupil nejen profesionální tým z CIRKUS PACIENTO, ale především přítomní pacienti. V sobotu přibyly také stánky s občerstvením a ručními výrobky, nebo velmi navštěvovaná Canisterapie.

Více o projektu se dočtete na stránkách léčebny

Do projektu START je zapojeno i Středisko sv. Vincence, které provozuje Charita Šternberk.

Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním, které poskytuje několik služeb

1 – dům sv. Vincence, ve kterém se duševně nemocní mohou od pondělí do pátku účastnit různého programu, jako jsou rukodělné činnosti, výlety, besedy. Středisko se zaměřuje na navazování sociálních vztahů.

2 – BEzbariérová TRÉninková KAvárna - BETREKA, jejímž účelem je naučení pracovních návyků. Klienti zde přijímají objednávky, obsluhují hosty a zajišťují chod kavárny, čímž se mohou připravit na budoucí opravdové zaměstnání.

3 – podpora samostatného bydlení, díky které je snížen počet hospitalizací a umístění do ústavního zařízení.

Níže naleznete seznam dalších organizací a sdružení, které jsou do projektu START zapojeni a které spolupracují s Psychiatrickou léčebnou Šternberk.

Charita Olomouc, která vede krizové centrum. V případě krizové události se snaží o snížení emočního napětí a následné zvládnutí problému. Služba je poskytována nonstop a v případě potřeby zajišťuje přechodné bydlení, než se klient bude moci vrátit do bezpečného prostředí. Služba je poskytována zdarma.

Charita Šternberk vede Nízkoprahové denní centrum UZEL, které poskytuje pomoc osobám bez přístřeší nebo v ohrožení ztrátou bydlení a usiluje o zlepšení jejich situace a tím usnadňuje návrat do běžného života.

Jako sociální pracovníci v projektu působí zástupci sdružení:

o.s. Mana v Olomouci, které pacientům poskytuje ambulantní péči po opuštění léčebny a Občanské sdružení KOLUMBUS z.s. jako sdružení uživatelů psychiatrické péče, které usiluje o dosažení sociální spravedlnosti.