Zvolte si oblast:

Prohlídka projektů ve Fakultní nemocnici Motol

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 11. 5. 2015 proběhla prohlídka na místě několika projektů podpořených v rámci Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví".

Celodenní prohlídky se zúčastnili zástupci Kanceláře Finančních mechanismů v Bruselu, Norského Institutu pro veřejné zdraví, Norského velvyslanectví v Praze, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR.

Prvním navštíveným místem byla Fakultní nemocnice v Motole, která z Norských fondů 2009 – 2014 financuje tři probíhající projekty. Ke všem projektům byly vytvořeny prezentace, kterými nás jednotliví zástupci seznámili s průběhem realizace schválených projektů.

1. „Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti“

Koordinátorka projektu Alena Švancarová nám začátkem své prezentace lépe představila činnost Centra prevence úrazů a násilí, které bylo založeno roku 2011 a jehož smyslem je předejít jak úmyslným, tak neúmyslným dětským úrazům. Více informací naleznete na webových stránkách centra.

Výstupem schváleného projektu je podpora programu Bezpečná škola.

Dalším cílem je vytvoření:

animovaných klipů, na kterých bude představen nejčastější vznik úrazů a možnost jak jim předejít (na výtvarném provedení se již podílí Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

her a webových stránek, jako prevence úrazového a sebevražedného chování.

Část grantu bude také použita na rekonstrukci a vybavení pracovišť (přednášková místnost, kancelář).

2. „Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole“

Cílem tohoto projektu je, aby zdravotní stav dětí s perinatálním zatížením (např. děti, které po narození váží méně než 1 500g) byl sledován déle než do 1 roku věku. Děti budou dále zůstávat v evidenci Centra multidisciplinární péče, díky čemuž bude sledován jejich psychomotorický vývoj, průběh očkování, stav výživy atd. Více o projektu na našich stránkách.

3. „Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole“

Fakultní nemocnice Motol je nejvyhledávanějším místem v ČR v případě léčby vzácných onemocnění. Lékaři z NKCVO (Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění) se zde zabývají léčbou nemocí jako je Peutzův-Jeghersův syndrom, Angelmanův syndrom, Tarlovova cysta, Sarkoidóza, Pompeho nemoc a další.

Ve fakultní nemocnici se nachází speciální skenovací zařízení, pořízené díky financím z Norských fondů. Pomocí tohoto zařízení mají lékaři možnost zachytit důvěryhodně podobu pacientů a velmi brzy rozpoznat o jakou chorobu se u nich jedná.

NKCVO se však nezaměřuje jen na diagnostiku nemoci a její léčbu. Projektem jsou financovány kurzy pro rodiny pacientů. Kurzy jsou zaměřeny především prakticky – jak pro nemocné uzpůsobit byt, stravu, školu atd.

Více se dozvíte na stránkách projektu.

Národního koordinační centrum pro vzácná onemocnění také spolupracuje s Českou asociací pro zvláštní onemocnění