Zvolte si oblast:

Vyhlášení Doplňkové výzvy v programu CZ11

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašuje dne 15. května 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Programová oblast č. 27 je v České republice rozdělena na 2 hlavní aktivity.

Aktivita I. - „Psychiatrická péče“ je zaměřena na zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.

Aktivita II. – „Péče o děti“ je zaměřena na zlepšení zdraví dětské populace prostřednictvím implementace preventivních aktivit.

Oprávněnými žadateli jsou výhradně příjemci grantů projektů v Programu CZ11 podpořených v otevřené výzvě, která byla vyhlášena 12. 06. 2014 a příjemci grantů předem-definovaných projektů.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 15. června 2015 v 23:00 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat prostřednictvím nástěnky projektu v informačním systému CEDR (nejpozději 11. 6. 2015 do 15 hod.). Technické dotazy k informačnímu systému zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Základní informace/Metodické dokumenty.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách spravovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Výzvy ke stažení

Související dokumenty