Zvolte si oblast:

Pozvánka na konference v Miláně a Bruselu pro Konečné příjemce CZ11

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2015
  • úprava textu

Koneční příjemci grantů v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ mají možnost zažádat v rámci Bilaterální spolupráce na programové úrovni – opatření „B“ o účast na konferenci v Miláně a/nebo Bruselu.

Pozvánka na konferenci v Bruselu

Dne 23. června 2015 proběhne v Bruselu konference na téma ,,Zlepšování psychického zdraví mladých lidí v Evropě: Transformace života, posilování prevence‘‘, na kterou jsou tímto srdečně zváni zástupci konečných příjemců grantů v Programu CZ11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘.

Způsobilé výdaje spojené s účastí na konferenci a cestovným budou konečným příjemcům hrazeny ze 100 % dle pravidel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření ,,B‘‘. Žádosti prosím podávejte v rámci IS CEDR EHP a Norské fondy 2009 – 2014.

Vzhledem k termínu konání konference prosíme o včasné podání žádosti (nejpozději do konce května 2015).

Oficiální pozvánku naleznete zde:

Pozvánka na konferenci Evropského veřejného zdraví v Miláně

Ve dnech 14.-17. října 2015 se v Miláně uskuteční konference na téma ,,Zdraví v Evropě – od globálních k lokálním politikám, metodám a praxi‘‘, na kterou jsou tímto srdečně zváni zástupci konečných příjemců grantů v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘.

Způsobilé výdaje spojené s účastí na konferenci a cestovným budou konečným příjemcům hrazeny ze 100 % dle pravidel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření ,,B‘‘. Žádosti prosím podávejte v rámci IS CEDR EHP a Norské fondy 2009 – 2014

Oficiální pozvánku naleznete zde: