Zvolte si oblast:

Aktualizace Pokynu pro žadatele – Fondy pro bilaterální spolupráci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V souvislosti se změnami v Nařízení pro implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a rovněž na základě novelizace Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a na základě dosavadních zkušeností v rámci implementace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní a programové úrovni došlo v Pokynu pro žadatele a příjemce a jeho přílohách k nezbytným úpravám vč. nutných upřesnění procedurálních postupů pro žadatele a příjemce grantu.

Jedná se zejména o rozšíření oprávněných iniciativ, způsobilosti výdajů, úpravu změnového řízení a nesrovnalostí. Byly rovněž doplněny dvě nové přílohy Pokynu a přizpůsobeny některé přílohy stávající.

Dokumenty ke stažení