Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ12

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 7. 2016
  • přidání projektů z 2. výzvy

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ12
1 Z labyrintu násilí Persefona z. s. 6 680 000
2 Příležitost pro matky na ubytovnách Ratolest Brno 1 113 507
3 Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. 6 440 662
4 Pro Fair Play Lagardere Active ČR, a.s. 6 200 000
5 Tři pilíře bezpečí ACORUS, o.s. 6 417 730
6 Společně jako doma bez násilí Jako doma - Homelike 6 991 527
7 Stop kybernásilí na ženách a mužích Gender Studies, o.p.s. 6 237 759
8 AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách proFem, konzultační středisko pro ženské projekty 2 586 000
9 Bezpečný domov Thomayerova nemocnice 395 145
10 Ženy a muži v rovnováze Fórum 50 %, o.p.s 8 850 348
11 Ženy na vedlejší koleji (?) Sdružení pro integraci a migraci 7 084 206
12 Vaše šance Diecézní charita Brno 715 916
13 Technika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji Akademie HK PK, o.p.s. 6 394 986
14 Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě NESEHNUTÍ Brno 2 108 000
15 Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova La Strada Česká republika, o.p.s. 708 200
16 S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu ROZKOŠ bez RIZIKA 2 362 786
17 Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách Otevřená společnost, o.p.s. 1 024 147
18 Rovné příležitosti na každý den Evropská kontaktní skupina 1 399 201
19 První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím Bílý kruh bezpečí 11 454 894
20 Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob Prague Pride 1 683 000
21 Práce a děti pod jednou střechou Portus Prachatice, o.p.s. 1 413 692
22 Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním ŽIVOT 90 970 659
23 Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence La Strada Česká republika, o.p.s. 911 500
24 Násilí věc (ne)veřejná SPONDEA, o.p.s. 7 192 900
25 Muži proti násilí na ženách a dětech Liga otevřených mužů 1 380 000
26 LIV Labyrint Brno, o.s. 703 188
27 Kompetence v kostce Kostka Krásná Lípa, p.o. 1 417 199
28 Hledejme společně novou cestu! Genderové informační centrum NORA, o.p.s. 889 704
29 Hájíme práva žen v České republice Česká ženská lobby, o.s. 7 214 564
30 Gender v inovacích - inovace v klastrech Národní klastrová asociace 985 420
31 Diverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem 6 825 014
32 Celoživotní ekonomické dopady mateřství Gender Studies, o.p.s. 7 472 884
33 Drogové závislosti - násilníci a oběti  SANANIM  6 390 066 
  34   Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu  Multikulturní centrum Praha  819 000
35  Rovné příležitosti žen migrantek Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.  1 574 119 
36 Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce  Transparency International - Česká republika, o.p.s.   615 800
  37   Rozšíření služeb dětského centra Cestička Cesta domů, z. ú.  230 000 
 38   Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova  Civipolis, o.p.s.  378 806
 39  Stop domácímu násilí  Respondeo, o. s.   915 972
40 Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby  THEIA - krizové centrum o.p.s.   630 000
 41 VRBA Vimperk - Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím  Oblastní spolek ČČK Prachatice   1 000 000
42  Tváře lásky  Arcidiecézní charita Praha   1 345 000
43   Spektrum rozvoje žen  Spiralis 251 799 
44   Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství  Centrum Kašpar, o.s.  971 500
45  Pidilidi v zemi OZ  Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF) 433 946 
46   Miniškolka Emcéčko Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko  175 935 
47   Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!  Genderové informační centrum NORA, o.p.s. 1 660 582 
48  Firemní péče o děti RC MUM   RC MUM z.s. 259 560 
49   Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen Alternativa 50+, o.p.s. 1 311 465 
50   JILEHA SLOVO 21, z.s.  882 248 
51   Stop násilí pro zdravotnictví  ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy  1 915 001
52 Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu   ROZKOŠ bez RIZIKA 2 365 452 
 53  Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví proFem, konzultační středisko pro ženské projekty  2 698 000 
 54  ANNA  Univerzita Palackého v Olomouci  322 647
55 Nebudu obětí! SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI 760 188
SCHVÁLENÉ CELKEM 152 131 824