Zvolte si oblast:

EHP fondy 2009 - 2014

Přehled veškerých programů poskytujících finanční pomoc v rámci EHP fondů obbobí 2009 - 2014.

ilustrace

CZ02 - Životní prostředí

CZ02 „Biodiverzita , monitoring a změna klimatu"

  • zastavení ztráty biodiverzity v ČR
  • zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity
  • adaptace na změny klimatu

CZ04 - Ohrožené děti a mládež

CZ04 „Ohrožené děti a mládež"

  • deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež
  • zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami
  • podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů

CZ06 - Kultura

CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění"

  • zachování a obnova nemovitých kulturních památek
  • revitalizace sbírek muzejní povahy, písemného kulturního dědictví a filmového dědictví
  • podpora současného živého umění