Zvolte si oblast:

CZ01 - Technická asistence a bilaterální fond

Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

ilustrace

Technická asistence

Technická asistence je určena výhradně Národnímu kontaktnímu místu na výdaje spojené s řízením EHP a Norských fondů v České republice.