Zvolte si oblast:

Mapa projektů

Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Projekt Program
Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců CZ11 - Veřejné zdraví
BEGIN: Rozšiřování zkušeností s poradenstvím v oblasti odborného vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Bezpečný domov CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Bipartitní dialog o českých penzijních reformách CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice CZ11 - Veřejné zdraví
Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole CZ11 - Veřejné zdraví
Česko - islandská spolupráce v oblasti čisté energie CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Chceme pracovat Fond pro nestátní neziskové organizace
Crossing borders Fond pro nestátní neziskové organizace
Dejme druhou šanci Fond pro nestátní neziskové organizace
Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Fond pro nestátní neziskové organizace
Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na dílčí opatření Fond pro nestátní neziskové organizace
Firemní péče o děti RC MUM CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Gay rights are human rights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy Fond pro nestátní neziskové organizace
Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace CZ06 – Kultura
Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Inovace programu mediálních studií na Metropolitní Univerzitě Praha norská inspirace CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Institucionální spolupráce mezi Norskou arktickou univerzitou a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v oblasti vzdělávání se zaměřením na kvalitu potravin a biotechnologii CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů CZ11 - Veřejné zdraví
Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Meze Svobody Fond pro nestátní neziskové organizace
Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 CZ06 – Kultura
MIDPOINT Island – workshop „Půlnoční slunce“ na téma vývoj scénáře CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
MIDPOINT/ Island - workshop "Půlnoční slunce" na téma vývoj scénáře CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
MIDPOINT/Norsko – program pro vývoj scénářů CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Molekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy Fond pro nestátní neziskové organizace
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh Fond pro nestátní neziskové organizace
Mosty na Island Fond pro nestátní neziskové organizace
Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech CZ06 – Kultura
Nadnárodní a národní migrace: zkušenosti z České republiky a Norska CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Navázání partnerství s romskými NNO v Norsku Fond pro nestátní neziskové organizace
Norway Artway Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Nové reformy veřejného řízení a účetní postupy v obcích v České republice a Norsku CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Outdoorové učení a zdravotní tělesná výchova napříč kurikulárním vzděláváním CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Oživení starých odrůd Fond pro nestátní neziskové organizace
PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
PAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost Fond pro nestátní neziskové organizace
PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa CZ06 – Kultura
Podpora a udržení rozvoje komunit Nová úroveň inovačního komunitního podnikání v České republice
Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci Fond pro nestátní neziskové organizace
Pokročilá analýza experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Politika pro ženy, ženy pro politiku Fond pro nestátní neziskové organizace
Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí Fond pro nestátní neziskové organizace
PONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP) Fond pro nestátní neziskové organizace
Poradme.se - Komunitně orientované distanční environmentální poradenství Fond pro nestátní neziskové organizace
Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) CZ14 - Schengenská spolupráce
Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Potenciál udržení cestovního ruchu v ekologicky citlivých oblastech CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Právní poradenství znevýhodněným skupinám II Fond pro nestátní neziskové organizace
Příprava společného projektu s norskou účastí Fond pro nestátní neziskové organizace
Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj Fond pro nestátní neziskové organizace
Prevence násilí od třetí strany na školách CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice CZ11 - Veřejné zdraví
Pro Fair Play CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy Fond pro nestátní neziskové organizace
Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů Fond pro nestátní neziskové organizace
Rodiče jako regionální koordinátoři Programu pro rodiče dětí a mladistvých se schizofrenií Fond pro nestátní neziskové organizace
Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen Fond pro nestátní neziskové organizace
Rozšíření služeb dětského centra Cestička CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Rozvoj poradenství a monitoringu Otevřené společnosti, o.p.s. Fond pro nestátní neziskové organizace
Scintilla Tour Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Sdílení osvědčených postupů v evropských vědeckých a výzkumných projektech CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Skugga Baldur Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů Fond pro nestátní neziskové organizace
Sniper's Lake Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací Fond pro nestátní neziskové organizace
SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života CZ11 - Veřejné zdraví
Spektrum rozvoje žen CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Společně jako doma bez násilí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Fond pro nestátní neziskové organizace
Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti péče o přírodní dědictví nestátními organizacemi Fond pro nestátní neziskové organizace
Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením Fond pro nestátní neziskové organizace
Spravedlnost bez rozdílu Fond pro nestátní neziskové organizace
Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Fond pro nestátní neziskové organizace
Stop kybernásilí na ženách a mužích CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Stop násilí ve vztazích Fond pro nestátní neziskové organizace
Struktura společenstev sladkovodního mikrobentosu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Synapse 2015 CZ06 - Kultura
Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie – aktivní zapojení české veřejnosti do protransparentních a prodemokratických iniciativ Fond pro nestátní neziskové organizace
Tři pilíře bezpečí CZ12 - Dejme (že)nám šanci
Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti Fond pro nestátní neziskové organizace
Výstava "Duše peněz" CZ06 - Kultura
výstava "Skvělý nový svět s.r.o." Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let Fond pro nestátní neziskové organizace
Vědecké semináře „různé přístupy v neurorehabilitaci“ CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Virtuální vzpomínky Zpodobnění historie a válek v počítačových hrách CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Vylepšení navigačních algoritmů ve společném výzkumu a vzdělávání CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Využití technologie buněčného reprogramování v současném lékařském výzkumu a třídění léků CZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze CZ06 – Kultura
Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská CZ06 – Kultura
Za posílení práv migrantů při práci Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR Fond pro nestátní neziskové organizace
Zprůhledňování a popularizace komunální politiky v Praze 3 Fond pro nestátní neziskové organizace
Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života Fond pro nestátní neziskové organizace