Zvolte si oblast:

Poslední norská výzva letošního roku podpoří ekovýchovné aktivity

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu. Počítá jak s podporou výukových programů cílených na školy, laickou a odbornou veřejnost, vzniknout mohou ale i nové televizní dokumenty a rozhlasové pořady, publikace či on-line kampaně. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 15. prosince 2020 a potrvá až do poloviny února příštího roku.

„Výzva Reine je společná pro všechny oblasti podpory, kterým se v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů věnujeme. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat finanční podporu od 130 tisíc do 1,3 milionu korun na jeden projekt, dotace jim pokryje až 90 procent z celkových způsobilých výdajů. Tematicky mají na výběr ze čtyř oblastí – ochrana ekosystémů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, na kvalitu vod a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni. Na každou z těchto oblastí máme vyčleněno 7,8 milionů korun,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Uchazeči mohou volit z celého spektra vzdělávacích ekologických projektů. Prostředky jsou určeny k přípravě konferencí, seminářů, kurzů či školení. Cílit mohou na zaměstnance firem, školní mládež, odbornou i širokou veřejnost. Ve výzvě Reine však nejde pouze o environmentální výukové programy. Podpora směruje také na osvětové projekty, například tvorbu informačních odborných a populárně-naučných materiálů, jako jsou rozhlasové pořady, dokumentární filmy, publikace nebo online vzdělávací kampaně.

Žádosti o podporu mohou zájemci podávat online prostřednictvím Agendového informačního systému AIS SFŽP ČR, a to od 15. prosince 2020 až do 15. února 2021. Ke své žádosti mimo jiné předloží seznam referencí, kterým doloží své zkušenosti s realizací informačních či vzdělávacích kampaní. Vzhledem k nižší alokaci této výzvy a poměrně velkému zájmu ze strany potenciálních žadatelů bude moci jeden uchazeč předložit v každé oblasti nejvýše jednu žádost. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2023.

„Věříme, že se nám podaří podpořit co nejvíce zajímavých projektů, které přispějí k větší informovanosti o ekologických tématech a pomohou formovat pozitivní a odpovědný přístup k životnímu prostředí,“ uzavírá Petr Valdman.

Další podrobnosti o výzvě a bližší podmínky pro žadatele jsou k dispozici na této stránce.

Výzva získala svůj název podle norské vesnice Reine, která se nachází na severu země na známém souostroví Lofoty. Původně rybářská vesnice je dnes jedním z nejčastějších cílů turistů, kteří sem míří nejen za překrásnými přírodními scenériemi. Výhled z místní hory Reinebringen na vesnici obklopenou mořem a ostrými vrcholky hor patří mezi vůbec nejznámější obrazy Norska. Samotné Lofoty se nachází asi 100-200 kilometrů za severním polárním kruhem a jsou klimatickou anomálií, neboť i přes jejich polohu neklesá teplota v jižní části souostroví pod bod mrazu.

 

Dokumenty ke stažení