Zvolte si oblast:

Předkládání žádostí v programu Kultura podruhé prodlouženo

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 4. 2020
  • Prodloužen termín pro předložení žádostí o grant
  • Prodloužen termín pro předložení žádostí o grant

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Evropě a s ním spojená mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, byl prodloužen termín pro předložení žádostí o grant ve výzvách:

a to z 16. března 2020 na 15. dubna 2020 (12:00 hod.).

A nově také ve výzvě:

a to z 31. března 2020 na 30. dubna 2020 (12:00 hod.).

Věříme, že tímto opatřením přispějeme k předložení kvalitních projektů navzdory aktuální nepříznivé situaci.

Doporučujeme žadatelům využít toto prodloužení ke zvážení načasování aktivit s ohledem na vývoj epidemiologické situace (např. zařazení aktivit zaměřených na plánování a rozvoj kulturních organizací na začátek projektu). Zahájení projektů se stále předpokládá v září / říjnu 2020.

Žadatelé, kteří již žádost o grant předložili, se v případě zájmu mohou obrátit na czp@mfcr.cz a požádat o zpřístupnění žádosti. Prosíme o uvedení registračního čísla projektu a o zaslání v dostatečném časovém předstihu, ideálně do 8. dubna 2020.