Zvolte si oblast:

Inkluze Romů a posilování jejich postavení - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty AKTUALIZACE

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 12. 2020
 • výměna přílohy 10a
 • aktualizace textu výzev a Pokynu
 • výměna dokumentu výzva HROVA1B
 • aktualizace přílohy 10b Právní formy
 • Aktualizace textu výzvy 1A

Dne 9. 12. 2020 byl aktualizován dokument s textem výzvy HROVA1A, a to z důvodu poškození dříve publikovaného dokumentu v podobě nesprávného rozložení a formátování textu. Text výzvy byl současně upraven vzhledem k uvedení nepřesné formulace u jednoho z kritérií kvality (2.4). Původní nepřesnost ve znění daného kritéria neměla vliv na přípravu ani podání žádostí, úprava formulace proto nezakládá znevýhodnění či poškození žádného z žadatelů. Provedené úpravy textu jsou barevně vyznačeny.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 23. června 2020 otevřené výzvy (HROVA1A – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni, HROVA1B – Budování kapacit romských poradců) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem obou výzev je vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny. Záměrem je rovněž posílit fungování regionální a místní integrace.

Výzvy podpoří projekty, které přispějí například ke zlepšení soužití Romů s majoritní společností, posílení a rozšíření sítě romských poradců a podporu romské integrace, pořádání seminářů a praktických workshopů, které mohou mít vliv na zplnomocňování Romů, a mnoho dalších aktivit, které jsou detailněji specifikovány v textu výzev.

Alokace výzvy: HROVA1A - 22 880 000 Kč, HROVA1B - 34 320 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 30. 11. 2020 (12:00 hod).

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzev.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

AKTUALIZACE

 • Dne 10. 7. 2020 byla aktualizována Příloha 10a_Právní formy_Výzva HROVA1A.
 • Dne 22. 9. 2020 byly aktualizovány následující dokumenty:
  • Výzva HROVA1A
  • Výzva HROVA1B
  • Pokyn pro žadatele (HROVA1A, HROVA1B)
 • Dne 14. 10. 2020 byla aktualizována Příloha 10B_Právní formy_Výzva HROVA1B
 • Dne 9. 12. 2020 byl aktualizován dokument s textem výzvy HROVA1A, a to z důvodu poškození dříve publikovaného dokumentu v podobě nesprávného rozložení a formátování textu. Text výzvy byl současně upraven vzhledem k uvedení nepřesné formulace u jednoho z kritérií kvality (2.4). Původní nepřesnost ve znění daného kritéria neměla vliv na přípravu ani podání žádostí, úprava formulace proto nezakládá znevýhodnění či poškození žádného z žadatelů. Provedené úpravy textu jsou barevně vyznačeny.

Revidované dokumenty naleznete níže ke stažení s vyznačenými změnami.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:

 • NF.lidskaprava@vlada.cz (dotazy k obsahovému zaměření výzvy a věcným záměrům projektu),
 • czp@mfcr.cz (dotazy technického charakteru, např. způsobilost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi na www.norskefondy.cz.

Dokumenty ke stažení