Zvolte si oblast:

Norské fondy podpoří obce v boji se smogem, nabídnou 100% dotaci na měření kvality ovzduší

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Státní fond životního prostředí ČR otvírá v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Tromso“. Pro města, obce a další žadatele je připraveno 65 milionů korun určených na monitoring a analýzu stavu ovzduší. Dotace pokryje až 100 % způsobilých výdajů na projekt.

Výzva je zaměřena na provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni za účelem identifikace převládajícího typu znečištění, koncentrací znečišťujících látek a určení zdroje tohoto znečištění a vyhodnocení získaných dat. Podmínkou podpory je následné zpracování akčních plánů s návrhy relevantních opatření pro zamezení či snížení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení a jeho přijetí příslušným výkonným orgánem.

Výzva je vyhlášena 15. června 2020 (12:00 hod) a žádosti do ní mohou být předkládány od 15. července 2020 (9:00 hod) po celou dobu jejího zveřejnění, nejpozději však do 30. září 2020 (12:00 hod). Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.