Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem – předběžné výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme předběžné výsledky výzvy zaměřené na podporu oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem. Hodnoticí komise doporučila podpořit 10 projektů napříč uměleckými obory.

Ve výzvě, která byla otevřena od konce listopadu 2019 do poloviny dubna 2020, jsme obdrželi 23 žádostí za více než 25 milionů Kč (dvojnásobek dostupné alokace výzvy). Více než polovina z nich byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska a Islandu. Z 21 žádostí, které byly hodnoceny odbornými hodnotiteli, doporučila hodnoticí komise podpořit 10 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od září 2020 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení zajištěné Institutem umění – Divadelním ústavem (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Kultura a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory či jiných navržených změn). V případě, že některý ze žadatelů ve verifikaci nepřijme podmínky pro udělení grantu či od žádosti odstoupí, budou osloveni žadatelé, jejichž žádost se umístila na rezervním seznamu dle pořadí potvrzeného hodnoticí komisí.

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz (předpokládáme v druhé polovině října 2020). Žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

V zájmu posílení zastřešujících oborových subjektů jednáme s partnery programu a zástupci donorů o možnosti realokace (navýšení alokace stávající výzvy, aby bylo možné podpořit alespoň část žádostí z rezervního seznamu) a opakování této výzvy.

Podpořené projekty Vám postupně představíme. Věříme, že přispějí k lepšímu zastupování a prosazování společných potřeb a zájmů napříč uměleckými obory a pomohou svým členům v profesním růstu.

Dokumenty ke stažení