Zvolte si oblast:

Zprostředkovatel Programu Vnitřní věci hledá hodnotitele pro projekty v oblasti mediální gramotnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Odbor finančních mechanismů a strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR hledá hodnotitele / hodnotitelky žádostí o grant, které budou předloženy ve výzvě Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti v rámci Malého grantového schématu Programu Vnitřní věci Norských fondů 2014-2021. Termín pro přihlášení je stanoven do 30. dubna 2020. Hodnocení bude honorováno a předpokládaný termín zahájení vlastního hodnocení žádostí o grant je přelom 3. a 4. čtvrtletí 2020.

Povinnou podmínkou jsou minimálně 3 roky praxe v oblasti vzdělávání. Zkušenosti s hodnocením projektů jsou výhodou a budou při výběru hodnotitelů zohledněny.

Upozornění: Hodnotitel / hodnotitelka nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli a nesmí se podílet na přípravě ani zpracování žádosti ve výzvě, pro kterou bude zajišťovat hodnocení kvality žádostí.

V případě dotazů nebo pro samotnou registraci kontaktujte Ing. Martinu Hromádkovou, email: martina.hromadkova@mvcr.cz, tel: 974 818 540.

Další informace a dokumenty ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/norskefondy/clanek/aktualne-otevrene-vyzvy.aspx