Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce v rámci programu Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Norska je jedním z cílů Norských fondů 2014 – 2021.

V rámci připravované výzvy „Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody“ a výzvy „ Zajištění odborné péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ bude možné předložit Žádost o grant v partnerství s relevantními partnerskými institucemi z Norska. Tato spolupráce nebude v rámci obou výzev povinná, ale preferovaná v rámci bodového hodnocení.

Pro kontaktování vhodného partnera pro svůj plánovaný projekt můžete využít níže uvedený seznam partnerů. Tento seznam slouží primárně pro navazování kontaktů mezi žadateli z České republiky a partnery z Norska. V dokumentu naleznete stručný popis norské organizace včetně příslušných kontaktů.

TIPY A DOPORUČENÍ

Při oslovení partnera doporučujeme:

 • kontaktovat podobnou nebo doplňující organizaci,
 • jasnou představu, co od partnerství očekáváte,
 • rovnováhu mezi dobře definovaným projektovým záměrem a možností partnera Váš záměr ovlivnit,
 • dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení,
 • vyvarovat se rozesílání zdánlivě obecných žádostí o partnerství.

  Pro dojednání partnerství a spolupráce v projektu je důležité následující:

  • společný cíl a vize,
  • společné pochopení obsahu a strategie projektu,
  • domluva na konkrétním zapojení partnera do aktivit projektu,
  • domluva na rozpočtu partnera včetně finančních toků,
  • dlouhodobá perspektiva,
  • osobní kontakt (ideálně osobní schůzka).

  Před předložením žádosti, nebo alespoň co nejdříve po zahájení projektu, doporučujeme osobní setkání partnerů. Jako součást žádostí o grant bude nutné předložit Prohlášení o partnerství (vzor bude součástí Pokynu pro žadatele). Po schválení projektu bude úspěšný žadatel v hlavní výzvě vyzván k předložení Partnerské smlouvy (návrh textu a doporučení k obsahu bude součástí Pokynu pro žadatele).

  V případě dotazů kontaktujte manažerku programu Spravedlnost Ivu Moravcovou (Iva.Moravcova@mfcr.cz).

  Dokumenty ke stažení