Zvolte si oblast:

Otevřená výzva č. 2 k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 9. 2020
  • aktualizace příloh Výzvy

Oblast podpory: Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů - žádostí o grant - do oblastí specifikovaných v textu výzvy.

Videozáznam z uskutečněných seminářů pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách je k dispozici zde.

Aktualizace příloh Výzvy

Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 8. 9. 2020 byly aktualizovány následující dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících: Kontrolní list (příloha výzvy č. 4) a Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem (příloha pokynu č. 2).

Aktualizací byla odstraněna zmínka o úředně ověřeném podpisu plné moci k jednání za žadatele. Úředně ověřený podpis není Pokynem pro žadatele na plné moci vyžadován.

Dokumenty ke stažení